[openstandaarden] possible target

Wouter Verhelst wouter.verhelst at advalvas.be
Mon May 6 20:15:37 CEST 2002


On Mon, 6 May 2002, Frank Van Damme wrote:
> On Monday 06 May 2002 06:57 pm, Wim Stubbe wrote:
> > De pagina www.vlaanderen.be is niet goed bereikbaar heb ik de indruk. Bij
> > het opzoeken van vacante jobs is mijn vriendin ook op WORD documenten
> > gestoten. PDF zou hier zeker beter geschikt zijn.
> 
> Een vraag: kunnen we niet beter postscript aanbevelen? Dat scoort nog altijd 
> eter op de Schaal van Standaard (tm).

Errr -- nope. PostScript en PDF zijn allebei gedefinieerd door Adobe, dus
ze 'scoren' allebei even goed op dat vlak...

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list