[openstandaarden] possible target

Philip Paeps philip at paeps.cx
Tue May 7 14:57:36 CEST 2002


On 2002-05-06 19:07:04, Frank Van Damme <frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be> wrote:
> On Monday 06 May 2002 06:57 pm, Wim Stubbe wrote:
> > De pagina www.vlaanderen.be is niet goed bereikbaar heb ik de indruk. Bij
> > het opzoeken van vacante jobs is mijn vriendin ook op WORD documenten
> > gestoten. PDF zou hier zeker beter geschikt zijn.
> 
> Een vraag: kunnen we niet beter postscript aanbevelen? Dat scoort nog altijd 
> eter op de Schaal van Standaard (tm).

Probleem met PostScript is dat wintendo en Mac gebruikers het 'niet kennen'.
En je weet hoe dat gaat: ze kennen het niet, dus hebben ze er schrik van.  PDF
hebben de intelligenteren wintendo/Mac gebruikers al eens over gehoord, en dat
zullen dat wel al durven te gebruiken.

Verder - zoals Wouter reeds zei - zijn PostScript en PDF beiden van Adobe, en
scoren ze dus beiden even hoog.

[...]

 - Philip

-- 
Philip Paeps
Systems Programmer
philip at paeps.cx
http://www.paeps.cx/

GSM: +32 486 114 720 More information about the Openstandaarden mailing list