[openstandaarden] possible target

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue May 7 15:04:17 CEST 2002


On Tue, 7 May 2002, Philip Paeps wrote:
> On 2002-05-06 19:07:04, Frank Van Damme <frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be> wrote:
> > On Monday 06 May 2002 06:57 pm, Wim Stubbe wrote:
> > > De pagina www.vlaanderen.be is niet goed bereikbaar heb ik de indruk. Bij
> > > het opzoeken van vacante jobs is mijn vriendin ook op WORD documenten
> > > gestoten. PDF zou hier zeker beter geschikt zijn.
> > 
> > Een vraag: kunnen we niet beter postscript aanbevelen? Dat scoort nog altijd 
> > eter op de Schaal van Standaard (tm).
> 
> Probleem met PostScript is dat wintendo en Mac gebruikers het 'niet kennen'.
                       ^^^
Nochtans wordt PostScript heel vaak gebruikt op Mac. Tot voor kort waren alle
Mac-printers PostScript.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							  -- Linus Torvalds




More information about the Openstandaarden mailing list