[openstandaarden] Verslag vergadering 21/5/2002

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed May 22 18:53:29 CEST 2002


On Wed, May 22, 2002 at 06:12:30PM +0200, Marc Leeman wrote:
> Mark (met een k) zoals vermeld in de aanwezigen
> of
> Marc (met een c) zijnde /me :))

/me 

Euh...

Alle ja, gij.
 
Energon, wat de aanwezigen betreft, 'k was aan't hopen dat er iemand dat zou
zeggen :-)

[...]
  Aanwezig:

  Wim Stubbe  Bram Vandoren  Philip Paeps Mark Van den Borre 
  Frank Goubert Stefan Goethals Sven Vermeulen          

              Goedkeuring vorig verslag

[...]

Voila... 'k denk niet dat het nodig is dat ik het ganse verslag opnieuw
erdoor jaag maar als je het nodig hebt stuur ik het gerust door.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020522/37768ef6/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list