[openstandaarden] Verslag vergadering 21/5/2002

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Mon May 27 16:36:51 CEST 2002


> > Allez, 't heeft toch voordelen van in het Westland gezeten te hebben,
> > een mens kent zo advocaten, notarissen, proffen, ... :)
> 
> Niemand in de gevangenis gezeten? Zou perfect zijn om alle achterpoortjes te 
> kennen :-) hehe

Neen, hij is er vanaf geraakt met gemeenschapsdienst ;)

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #70:

nesting roaches shorted out the ether cable
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020527/3d47bb39/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list