[openstandaarden] Statuten met commentaar a.d.h.v. nieuw VZW-wetsvoorstel

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat May 25 09:07:51 CEST 2002


On Fri, May 24, 2002 at 02:20:09PM -0700, Energon wrote:
> # Is dat wel een goed idee? Is de kerstperiode al niet druk genoeg zonder een
> # AV, afsluiting boekjaar en opstellen begroting? Wie gaat daar tijd voor
> # hebben?

Het afsluiten van een boekjaar en het effectief berekenen en alle andere
rompslomp die daarbij hoort kan toch op 2 verschillende data?
 
Ik vraag me nog steeds af waarom de statuuten in 7-voud opgesteld moeten
worden...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020525/fbfbea07/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list