[openstandaarden] Verslag vergadering 28/10/2 002

Truyen Chris 819283011 chris.truyen at b-rail.be
Mon Nov 4 07:56:00 CET 2002


>----- Werkgroep Overheid
>
>   Verantwoordelijke: ???
>   Taakomschrijving:
>
>   Deze werkgroep staat in voor de communicatie en de sensibilisatie van
>   overheidsinstellingen. Het doel van OSB is van algemeen nut en dus moet de
>   overheid van onze standpunten op de hoogte zijn. Verder moet deze
>   werkgroep zich ook buigen over de communicatie met en sensibilisering van
>   het onderwijs en belangenverenigingen.

Hiervoor wil ik mij, zoals eerder gezegd, wel engageren :)
Het bijwonen van de vergaderingen zal moeilijker zijn, maar ik kan hier wel een
mouw aan passen :)

Greetz,

Chris Truyen

Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
######################### the GREAT - NMBS ##########################
Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
Tel. Intern.:  911/83.253
Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
More information about the Openstandaarden mailing list