[openstandaarden] voor persarchieven

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Fri Nov 22 20:03:57 CET 2002


Patenten in de software wereld zijn altijd een slechte zaak! Denk maar eens als
je aan het programeren bent. Dan zul altijd moeten denken. Zou dat niet al
gepantenteerd zijn, toch even contact op nemen met mijn advocaat. Even wat geld
betalen om dat te laten uit zoeken. Want misschien moet ik boetes betalen om het
geen ik schrijf. Of erger vlieg ik de bak in.
Software patenten zijn dus een aanval op onze vrije menings uiting want jij mag
niet meer schrijven wat je wilt.

onno


Citeren Jan Claeys <openstandaarden at janc.cjb.net>:

> At 2002-11-22 19:29, you wrote:
> >On Fri, Nov 22, 2002 at 04:48:37PM +0100, Jan Claeys wrote:
> >> Patenten zoals het nu werkt, en zeker ook software-patenten, zijn in het
> 
> >> voordeel van de firma's met het meeste geld.  Moesten patenten deftig 
> >> gecontroleerd worden voor ze toegekend worden (al zie ik zelfs niet in 
> >> hoe dat ooit zou kunnen), dan zou het misschien iets anders zijn.
> >
> >Tja. De patent offices worden nu beloond voor het uitschrijven van
> >een patent. Voor hen is het dus zaak om zo veel mogelijk patenten uit te
> >schrijven, wat het makkelijkst gaat als je je standaarden laag zet.
> >
> >Ik denk dat het misschien interessant zou kunnen zijn om de Patent
> >Offices een boete op te leggen per patent dat in de rechtbank ongeldig
> >verklaard wordt, of zo.
> 
> Misschien dat dat zou helpen, maar die boete zou dan, ingeval de rechter 
> beslist dat de patent-indiener bewust een valse claim indiende, ook aan 
> deze moeten opgelegd worden, want het probleem nu is dat er *zo veel* 
> patenten ingediend worden, dat de pattent offices die gewoon niet meer 
> deftig *kunnen* verwerken...
> 
> -- 
> Jan Claeys
> 
> "Be strict when sending and tolerant when receiving."
> RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
> 
> 


-- 
Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list