[openstandaarden] voor persarchieven

Jan Claeys openstandaarden at janc.cjb.net
Fri Nov 22 19:57:03 CET 2002


At 2002-11-22 19:29, you wrote:
>On Fri, Nov 22, 2002 at 04:48:37PM +0100, Jan Claeys wrote:
>> Patenten zoals het nu werkt, en zeker ook software-patenten, zijn in het 
>> voordeel van de firma's met het meeste geld.  Moesten patenten deftig 
>> gecontroleerd worden voor ze toegekend worden (al zie ik zelfs niet in 
>> hoe dat ooit zou kunnen), dan zou het misschien iets anders zijn.
>
>Tja. De patent offices worden nu beloond voor het uitschrijven van
>een patent. Voor hen is het dus zaak om zo veel mogelijk patenten uit te
>schrijven, wat het makkelijkst gaat als je je standaarden laag zet.
>
>Ik denk dat het misschien interessant zou kunnen zijn om de Patent
>Offices een boete op te leggen per patent dat in de rechtbank ongeldig
>verklaard wordt, of zo.

Misschien dat dat zou helpen, maar die boete zou dan, ingeval de rechter 
beslist dat de patent-indiener bewust een valse claim indiende, ook aan 
deze moeten opgelegd worden, want het probleem nu is dat er *zo veel* 
patenten ingediend worden, dat de pattent offices die gewoon niet meer 
deftig *kunnen* verwerken...

-- 
Jan Claeys

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
More information about the Openstandaarden mailing list