[openstandaarden] voor persarchieven

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Sat Nov 23 12:21:26 CET 2002


Gegroet,

On Fri, 22 Nov 2002, Wouter Verhelst wrote:
>> Patenten zoals het nu werkt, en zeker ook software-patenten, zijn in het
>> voordeel van de firma's met het meeste geld.  Moesten patenten deftig
>> gecontroleerd worden voor ze toegekend worden (al zie ik zelfs niet in
>> hoe dat ooit zou kunnen), dan zou het misschien iets anders zijn.
> Tja. De patent offices worden nu beloond voor het uitschrijven van
> een patent. Voor hen is het dus zaak om zo veel mogelijk patenten uit te
> schrijven, wat het makkelijkst gaat als je je standaarden laag zet.
Wel; ik ben op dit vlak ook maar een 'buitenstaander'; maar ik vermoed dat
er inderdaad ook een aantal zaken te regelen zijn; gewoon door de werking
van het EPO te veranderen. (En daarvoor zijn zelfs geen wetten nodig).

Een aantal geleden was ik bij een ex-kotgenoot van me; die nu bij een
'groot technologie-bedrijf' werkt.

Hij had iets 'uitgevonden' (OK, eigenlijk gewoon een goede truk gevonden
voor iets); en ze hebben daar een patent op genomen.
Dus, de 'patent-boys' komen af en vragen hem om een beschrijving te maken
van wat hij gevonden had; zodat zij dat zouden kunnen 'omzetten' in
"patent-speak".

Dus, hij maakt een mooie (technische) beschrijving met veel uitleg ("je
stuurt een pakket over het netwerk met deze en deze parameters; die komen
aan de andere kant aan; en het toestal aan de andere kant reageert daarop
door ... ", enz. enz).
Na enkele weken krijgt hij het document terug van de 'patent boys'; en,
zegt hij zelf, ik begreep er niets meer van. Het was compleet
onbegrijpelijk. Het ging over 'een toestel dat 'een gecodeerd bericht'
over 'een medium' transporteerde die 'een actie veroorzaakte', ... Gewoon
onbegrijpelijk dus. Dus, zelfs alhoewel hij zelf hetgene uitgevonden had
waarover het ging; kun hij, enkel baserend op de beschrijving in het
patent, niets daarvan begrijpen.


Voor een firma is het natuurlijk zo dat een patent vooral dient ter
bescherming van -voor hen- 'intellectueel eigendom'. Het is gewoon zo dat
-als ze merken dat als iemand uitkomt die iets gelijkaardig gevonden
hebben, dat ze dan kunnen zeggen "jamaar, dat mag niet; want daar hebben
wij reeds een patent op; zie maar deze vergelijking".


Maar; -voor zover ik weet van patenten- is dat eigenlijk NIET de bedoeling
van patent, vanuit het 'gemeenschappelijk' standpunt. Vanuit het standpunt
van 'de maatschappij' heeft een patent een heel ander doel. Het is er om
de privé-sector te laten meedoen in het 'fundamenteel onderzoek'. Indien
zij iets uitvinden; dan
- aan de ene kant, krijgen zij -voor een bepaalde tijd- een monopolie op
het gebruik van die technologie.
- aan de andere kant, is het zo dat de maatschappij hun uitvinding kan
gebruiken (mits men betaald daarvoor natuurlijk; maar -op zich- is dat
niet zo erg).

Het 'monopolie-recht' (voor de houder) is enkel een MIDDEL voor het
uitvoeren van een maatschappelijke taak. Het is geen DOEL op zich!


Wat er blijkbaar echter gebeurd (of toch in bepaalde takken van de
industrie) is dat patent-teksten een soort 'éénrichting-systeem' zijn. Ze
geven aan de firma wel een bepaalde 'bescherming'; maar brengen -voor de
maatschappij- geen voordeel mee; want men 'de maatschappij' kan -zich
baserend op de patent-tekst- niet begrijpen wat er precies uitgevonden is;
en kan daar dan ook geen gebruik van maken.

Het lijkt mij dat er een aantal firma's zijn die zich 'parasiteren' op het
patent-systeem. Ze willen er wel gebruik van maken; zonder ook
bij-te-dragen aan de voordelen. (Maar ze zijn een commerciele firma; en
dat is hun taak ook niet).


Een goed voorstel lijkt mij (bv.) dat het EPO verplicht wordt om enkele
patenten goed-te-keuren indien uit de tekst DUIDELIJK kan uitgemaakt
worden WAAROVER het patent gaat; waardoor andere bedrijven en personen
gemakkelijk kunnen verder werken op het werk.
Dus, een duidelijk beschrijving; met voorbeelden, schema's,
protocol-bescrijving erbij, enz. enz.

(Want dat was toch de bedoeling van patenten; dacht ik. Zorgen dat 'de
maatschappij' het voordeel krijgt van het ontwikkelen van nieuwe kennis;
en -daarvoor- krijgt het bedrijf het beperkt monopolie-recht).Feit zal dan wel zijn dat het aantal patent-aanvragen wel zal zakken. Het
'nadeel' (vanuit het standpunt van de firma) van een dergelijk systeem; is
dat andere bedrijven dan "varianten" zullen maken; die net niet aan de
patent-voorwaarden zullen voldoen. Ze zullen dan profiteren van het werk
gedaan door hun firma; maar er dan voor zorgen dat ze 'net' buiten de
patent-voorwaarden vallen.

Is dat erg. M.i. niet; want -in het huidig systeem- heeft toch niemand
voor deel bij te-algemene en te-vage patenten (buiten de patent-houder
zelf); want men kan -zich baserend op de patent-tekst- toch niet uitmaken
waarover de uitvinding gaat; dus heeft niemand er toch enig voordeel bij.
Dan kun je evengoed GEEN patent daarover hebben.


M.i. zou dat ook goed helpen tegen software-patenten omdat (vermoed ik)
software-patenten nogal moeilijk zijn indien je echt de
programmeer techniek helemaal tot in de details moet uitleggen.Mijn voorstel dus:
Verplicht het EPO zich te concentreren op haar maatschappelijk taak, haar
DOEL: kennis-verspreiding voor 'de maatschappij'; en minder op het
verlenen van patent-rechten aan firma's want dat is enkel een MIDDEL voor
het bereiken van het doel.


(Tiens, ik dacht dat ik -een hele tijd geleden- een gelijkaardig betoog
gedaan heb in het 'uw-mening' forum; maar dan over eigendoms-rechten op
muziek). Misschien moet ik eens een gelijkaardige argumentatie doen op het
forum daar over software-patenten.

(Maar -aan de andere kant- heb ik eigenlijk nooit echt veel reactie
gekregen op mijn bericht daar. ;-)


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list