[openstandaarden] voor persarchieven

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Sun Nov 24 01:03:52 CET 2002


Ik heb het bericht heus gelezen.

Nog één bedenking dat je kan hebben bij patenten. Verbeter mij indien dit fout
is. Waarschijnlijk wel maar toch even een simpel idee...
Stel dat Microsoft of IBM whatever. Een akkoord sluit met Intel en AMD om een
nieuw soort geheugen te lanceren. Dat via twee manieren kan aangesproken worden
snel & traag. Vervolgens neemt Microsoft een patent op de zaak. Micrsoft laat de
trage manier over aan bijvoorbeeld GNU/linux. 
Waar staan we dan met openstandaarden?

Nog een ander probleem met patenten is dat het de ontwikkelingslanden nog maar
weer eens het moeilijk gemaakt worden om mee te doen aan het westen. En dat
allemaal om die éne uitvinder die graag zijn geld zou zien?

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html

Onno


Citeren Kristoff Bonne <kristoff.bonne at compaqnet.be>:

> Gegroet,
> 
> On Fri, 22 Nov 2002, Wouter Verhelst wrote:
> >> Patenten zoals het nu werkt, en zeker ook software-patenten, zijn in het
> >> voordeel van de firma's met het meeste geld.  Moesten patenten deftig
> >> gecontroleerd worden voor ze toegekend worden (al zie ik zelfs niet in
> >> hoe dat ooit zou kunnen), dan zou het misschien iets anders zijn.
> > Tja. De patent offices worden nu beloond voor het uitschrijven van
> > een patent. Voor hen is het dus zaak om zo veel mogelijk patenten uit te
> > schrijven, wat het makkelijkst gaat als je je standaarden laag zet.
> Wel; ik ben op dit vlak ook maar een 'buitenstaander'; maar ik vermoed dat
> er inderdaad ook een aantal zaken te regelen zijn; gewoon door de werking
> van het EPO te veranderen. (En daarvoor zijn zelfs geen wetten nodig).
> 
> Een aantal geleden was ik bij een ex-kotgenoot van me; die nu bij een
> 'groot technologie-bedrijf' werkt.
> 
> Hij had iets 'uitgevonden' (OK, eigenlijk gewoon een goede truk gevonden
> voor iets); en ze hebben daar een patent op genomen.
> Dus, de 'patent-boys' komen af en vragen hem om een beschrijving te maken
> van wat hij gevonden had; zodat zij dat zouden kunnen 'omzetten' in
> "patent-speak".
> 
> Dus, hij maakt een mooie (technische) beschrijving met veel uitleg ("je
> stuurt een pakket over het netwerk met deze en deze parameters; die komen
> aan de andere kant aan; en het toestal aan de andere kant reageert daarop
> door ... ", enz. enz).
> Na enkele weken krijgt hij het document terug van de 'patent boys'; en,
> zegt hij zelf, ik begreep er niets meer van. Het was compleet
> onbegrijpelijk. Het ging over 'een toestel dat 'een gecodeerd bericht'
> over 'een medium' transporteerde die 'een actie veroorzaakte', ... Gewoon
> onbegrijpelijk dus. Dus, zelfs alhoewel hij zelf hetgene uitgevonden had
> waarover het ging; kun hij, enkel baserend op de beschrijving in het
> patent, niets daarvan begrijpen.
> 
> 
> Voor een firma is het natuurlijk zo dat een patent vooral dient ter
> bescherming van -voor hen- 'intellectueel eigendom'. Het is gewoon zo dat
> -als ze merken dat als iemand uitkomt die iets gelijkaardig gevonden
> hebben, dat ze dan kunnen zeggen "jamaar, dat mag niet; want daar hebben
> wij reeds een patent op; zie maar deze vergelijking".
> 
> 
> Maar; -voor zover ik weet van patenten- is dat eigenlijk NIET de bedoeling
> van patent, vanuit het 'gemeenschappelijk' standpunt. Vanuit het standpunt
> van 'de maatschappij' heeft een patent een heel ander doel. Het is er om
> de privé-sector te laten meedoen in het 'fundamenteel onderzoek'. Indien
> zij iets uitvinden; dan
> - aan de ene kant, krijgen zij -voor een bepaalde tijd- een monopolie op
> het gebruik van die technologie.
> - aan de andere kant, is het zo dat de maatschappij hun uitvinding kan
> gebruiken (mits men betaald daarvoor natuurlijk; maar -op zich- is dat
> niet zo erg).
> 
> Het 'monopolie-recht' (voor de houder) is enkel een MIDDEL voor het
> uitvoeren van een maatschappelijke taak. Het is geen DOEL op zich!
> 
> 
> Wat er blijkbaar echter gebeurd (of toch in bepaalde takken van de
> industrie) is dat patent-teksten een soort 'éénrichting-systeem' zijn. Ze
> geven aan de firma wel een bepaalde 'bescherming'; maar brengen -voor de
> maatschappij- geen voordeel mee; want men 'de maatschappij' kan -zich
> baserend op de patent-tekst- niet begrijpen wat er precies uitgevonden is;
> en kan daar dan ook geen gebruik van maken.
> 
> Het lijkt mij dat er een aantal firma's zijn die zich 'parasiteren' op het
> patent-systeem. Ze willen er wel gebruik van maken; zonder ook
> bij-te-dragen aan de voordelen. (Maar ze zijn een commerciele firma; en
> dat is hun taak ook niet).
> 
> 
> Een goed voorstel lijkt mij (bv.) dat het EPO verplicht wordt om enkele
> patenten goed-te-keuren indien uit de tekst DUIDELIJK kan uitgemaakt
> worden WAAROVER het patent gaat; waardoor andere bedrijven en personen
> gemakkelijk kunnen verder werken op het werk.
> Dus, een duidelijk beschrijving; met voorbeelden, schema's,
> protocol-bescrijving erbij, enz. enz.
> 
> (Want dat was toch de bedoeling van patenten; dacht ik. Zorgen dat 'de
> maatschappij' het voordeel krijgt van het ontwikkelen van nieuwe kennis;
> en -daarvoor- krijgt het bedrijf het beperkt monopolie-recht).
> 
> 
> 
> Feit zal dan wel zijn dat het aantal patent-aanvragen wel zal zakken. Het
> 'nadeel' (vanuit het standpunt van de firma) van een dergelijk systeem; is
> dat andere bedrijven dan "varianten" zullen maken; die net niet aan de
> patent-voorwaarden zullen voldoen. Ze zullen dan profiteren van het werk
> gedaan door hun firma; maar er dan voor zorgen dat ze 'net' buiten de
> patent-voorwaarden vallen.
> 
> Is dat erg. M.i. niet; want -in het huidig systeem- heeft toch niemand
> voor deel bij te-algemene en te-vage patenten (buiten de patent-houder
> zelf); want men kan -zich baserend op de patent-tekst- toch niet uitmaken
> waarover de uitvinding gaat; dus heeft niemand er toch enig voordeel bij.
> Dan kun je evengoed GEEN patent daarover hebben.
> 
> 
> M.i. zou dat ook goed helpen tegen software-patenten omdat (vermoed ik)
> software-patenten nogal moeilijk zijn indien je echt de
> programmeer techniek helemaal tot in de details moet uitleggen.
> 
> 
> 
> Mijn voorstel dus:
> Verplicht het EPO zich te concentreren op haar maatschappelijk taak, haar
> DOEL: kennis-verspreiding voor 'de maatschappij'; en minder op het
> verlenen van patent-rechten aan firma's want dat is enkel een MIDDEL voor
> het bereiken van het doel.
> 
> 
> (Tiens, ik dacht dat ik -een hele tijd geleden- een gelijkaardig betoog
> gedaan heb in het 'uw-mening' forum; maar dan over eigendoms-rechten op
> muziek). Misschien moet ik eens een gelijkaardige argumentatie doen op het
> forum daar over software-patenten.
> 
> (Maar -aan de andere kant- heb ik eigenlijk nooit echt veel reactie
> gekregen op mijn bericht daar. ;-)
> 
> 
> Cheerio! Kr. Bonne.
> 
> 


-- 
Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list