[openstandaarden] ISO: betalende en gepatenteerde standaarden...

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Tue Nov 26 21:38:24 CET 2002


Gegroet,


OK. Terug nog even een beetje tijd gevonden.

On Sun, 24 Nov 2002, Herman Bruyninckx wrote:
> ISO leek mij een van de meest `officiele' standaarden-organisaties te
> zijn, maar het is er ook een dat twee erg grote nadelen heeft:
> - standaarden zijn niet vrij te krijgen.
ISO standaarden zijn o.a. ook te krijgen via de 'nationale'
standaardisatie-organisaties. (In Belgie dus het BIN).

Het lijkt mij dus heel goed mogelijk dat er een 'contracten' afgesloten
wordt met het BIN voor het verkrijgen van ISO normen.

Veel bedrijven in de telecom-sector hebben een contract dat hen -mits het
betalen van een flat-fee- automatisch toegang hebben tot alle ISO (en ITU)
normen.
Het zou me niet verwonderen dat er binnen de academische wereld niets
gelijkaardig bestaat.

Trouwens; het zou misschien interessant zijn moest de 'open standaarden'
VZW zich iets gelijkaardig kunnen verkrijgen; waarbij leden van de VZW
goedkoper (of zelfs gratis) toegang kunnen verkrijgen tot ISO of ITU
specs. (Voor wie ze niet op een andere manier kan krijgen).
Misschien een idee als men spreekt over 'sponsering' vanuit de overheid
naar de VZW.> - ISO heeft geen problemen met patenten op standaarden.
Ik weet niet hoe het zit met het ISO of het IEC; maar (bv.) bij de ITU is
het zo dat aan een patenteerde technologie in een ITU-spec ook
'verplichtingen' vasthangen.
Zo is de patenthouder verplicht om aan iedereen de patenten
ter-beschikking te stellen (je kan dus niemand weigeren); tegen een
'normale prijs'.


Eigenlijk creert dit een leuk wettelijk probleem voor de MDCA; omdat die
de patenthouder het recht heeft om aan de ontwikkelaars de verplichting
op-te-leggen dat ze MOETEN zorgen dat ze in elk geval betaald worden voor
hun patent (die -principieel- tegengesteld is aan open-source
development).
Maar als de patent ingebakken zit in een ITU spec; dan is de patenthouder
VERPLICHT om iedereen een patent te verlenen.

Er is hiet wel een mogelijke tegenstrijdigheid.

> Herman
Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list