[openstandaarden] logo

Jan Claeys openstandaarden at janc.cjb.net
Wed Nov 27 17:47:40 CET 2002


At 2002-11-27 06:32, you wrote:
>Ik heb me zelf in de loop van de discussies afgevraagd: "Wat is nu
>wereldwijd een standaard in het dagdagelijkse leven dat zowel in het
>Oosten als in het Westen, maar ook in het Noorden en het Zuiden als
>zodanig wordt aangevoeld en kan eventueel visueel als zodanig een openheid
>en een standaard symboliseren?" en de conclusie is eigenlijk zeer beperkt,
>vrees ik.
[...]
>Vandaar dat ik me afvraag of SOSB er niet meer aan heeft een abstractie te
>kiezen die enerzijnds een open karakter symboliseert maar anderzijds een
>duidelijke strakheid heeft die een vaste maat ( = standaard = afspraak)
>symboliseert? 

Dit lijkt me allemaal heel zinnig als uitgangspunt.

>Het symbool zou moeten uitgedrukt worden door 2 volumes die een pen en gat
>verbinding voorstellen uit de houtbewerking bv die beide in de
>oneindigheid lijken door ze lopen door ze te laten uitdeinen.
>Zoiets als dit waarbij de ene een lichte kleur en de andere een donkere
>kleur krijgt
[...]
>Het enige wat ik hierbij zou willen vragen is: 1) hou de vlakken een
>weinig uit elkaar, zo roep je meer de illusie op dat ze eventueel zullen
>passen en dat het de bedoeling is dat ze in elkaar geschoven zullen
>worden binnen enkele ogenblikken, terwijl als je ze in elkaar schuift, die
>illusie vervangen wordt door een exacte zekerheid, maar tegelijk de
>openheid verdringt 2) hou de afstand tussen de "+"jes zowel horizontaal
>als vertikaal identiek om een vaste maat effect te creeren. Dit kan
>versterkt worden door er vierkantjes van de maken zoals dit:
>
>             +------+------+------+- - -
>             |//////|//////|//////|/ / /
>             |//////|//////|//////|/ / /
> - - -+------+------+  +------+------+------+- - -
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
> - - -+------+------+------+  +------+------+- - -
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|/ / /
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|/ / /
> - - -+------+------+------+  +------+------+- - -
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
> X X X|XXXXXX|XXXXXX|     |//////|//////|/ / /
> - - -+------+------+  +------+------+------+- - -
>             |//////|//////|//////|/ / /
>             |//////|//////|//////|/ / /
>             +------+------+------+- - -

Hier zit zeker wel iets in.
Eigenlijk is het zoals twee puzzelstukken die in elkaar (zullen) passen.

-- 
Jan Claeys

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
More information about the Openstandaarden mailing list