[openstandaarden] logo

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Wed Nov 27 18:43:43 CET 2002


On Wed, 27 Nov 2002, Sven Vermeulen wrote:

> On Wed, Nov 27, 2002 at 05:38:33PM +0100, Jan Claeys wrote:
> [... Logo voor OSB ...]
> > Welke CDs? CD-DA? SACD? Key2Audio?
> 
> Onafhankelijk van het feit dat er meer geleuterd wordt over het logo dan over
> werkelijke vooruitgang wat betreft teksten, dossiersysteemvoorstellen en
> dergelijke meer (although I'm not free of guilt myself), mijn ingave voor
> OSB's Logo (in de veronderstelling dat we een beest pakken):
> 		
> Indien we de openheid van standaarden wensen weer te spiegelen in een dier
> moet het een dier zijn dat iedereen kent. Geen exotische of zo, maar een
> doodgewoon dier. 
> 
> Om het nut van open standaarden te kunnen weerspiegelen moet het beest een
> _gekende_ meerwaarde bieden aan de natuur of de samenleving. Een konijntje is
> dus uit den boze, hoe lief ook.
> 
> Om de vervuiling van de standaarden-wereld aan te kunnen duiden kan het
> interessant zijn om een _gekende_ ziekte van het beest te hebben waarmee we
> onze documenten grafisch kunnen uitbreiden.
> 
> En omdat het een logo moet zijn mag het niet ingewikkeld worden.
> 
> Een beest kan moeilijk een "open standaard" representeren, bijgevolg is
> volgens mij het argument dat het "niet past bij open standaarden" nogal
> vluchtig en niet echt relevant.
> 
> Wat dacht je van een koe? Iedereen kent het, het is de producer van de
> undercover-koe (hint: melk) en de mkz-ziekte kent iedereen tegenwoordig ook
> wel.
> 
> Of een schaap om dezelfde redenen + wol. Plus het heeft een nogal grappig
> effect :-)

Persoonlijk vrees ik dat als er een dier wordt gebruikt naar analogie met
bepaalde operatingsystems (met alle respect voor die producten) SOSB de
kans loopt meteeen in dat hoekje van pakketten gedrukt zal worden.
Ik denk dat we ons juist moeten behoeden van de volgende symbolen: 
	vlag (MS)
	fruit (apple)
	dier (Linux)

Ooit gaan we om een of andere (gezonde) reden misschien wel in disccussie
liggen met een van bovenstaande omgevingen ..... als we dan omwille van
een logo in het hoekje van een ander pakket worden geduwd, verliezen we
het imago van onafhankelijke organisatie, wat we, dacht ik, wel graag
willen zijn.
Immers een logo is iets wat je vooruitschuift en je imago mee bepaalt. Het
behoort in de meeste gevallen tot wat een oponent in de eerste 10 seconden
van een vereinging / website ziet.... de connotatie en bijhorende
impressie is gauw gemaakt. Ik zou aanraden om SOSB hiervan te behoeden als
het kan en er een valabel alternatief bestaat.


Vriendelijke groeten,

Frans Gerbosch

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: 
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021127/9aa6557e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list