[openstandaarden] logo

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Nov 27 19:06:33 CET 2002


On Wed, Nov 27, 2002 at 06:43:43PM +0100, Frans Gerbosch Consulting wrote:
> Persoonlijk vrees ik dat als er een dier wordt gebruikt naar analogie met
> bepaalde operatingsystems (met alle respect voor die producten) SOSB de
> kans loopt meteeen in dat hoekje van pakketten gedrukt zal worden.
[...]

Niet mee akkoord. De mapping "free operating system" <-> "animal" gebeurt
niet gemakkelijk, en indien het gebeurt is het bij de mensen die vrije
besturingssystemen gebruiken en niet de rest van de wereld.

Er zijn trouwens tal van niet-besturingssystemen-gerelateerde producten die
een beest als logo hebben, ook al hebben ze er niets mee te maken. Zo
denk ik aan enkele bekende automerken, zoals Porche (paard), Dodge (ram) en
Jaguar (jaguar).

Mvg,
	Sven Vermeulen

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021127/3071e9fe/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list