[openstandaarden] nieuwe federale portaalsite belgium.be: probleem mozilla/linux

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Wed Nov 27 19:24:54 CET 2002


On Wednesday 27 November 2002 16:17, Wouter Verhelst wrote:
> Niet akkoord.
>
> Het is -met CSS en 'gewone' HTML- perfect mogelijk om één site te maken
> die zowel onder Mozilla/Linux als Internet Explorer/Windows als
> Opera/Mac als whatever je nog weet te verzinnen op een degelijke manier
> te bekijken is. Het feit dat deze site er onder één browser wél, en
> onder een andere niét goed uitziet, bewijst dat men gewoon geen moeite
> gedaan heeft. Vooral als je dan nog kijkt naar de 'link voor blinden &
> gezichtsgestoorden'. Effe de accessibility-recommendation van het W3C
> lezen maakt dat compleet overbodig.

Wat meer is: het is ervoor gemaakt. Structurele html + style sheets, da's wat 
je moet hebben. Dus niet <span class="titel"> zetten als <h1 class="titel"> 
even goed kan :-)

Maar je tweede opmerking is niet waar.

Ik heb namelijk geweldige moeite om een site die ik momenteel probeer te maken 
er correct uit te laten zien met IE (op 't ogenblik test ik met versie 4 en 
5). Om 1 of andere reden ken zo een style sheet:

float: left;
width: 140px;

de validatorS van het w3c keuren m'n pagina an css file goed, en elke andere 
browser toont de pagina met alles op de juiste plaats. Zelfs een draak als 
ns4. 

Frank

More information about the Openstandaarden mailing list