[openstandaarden] nieuwe federale portaalsite belgium.be: probleem mozilla/linux

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Nov 27 20:15:29 CET 2002


On Wed, Nov 27, 2002 at 04:31:34PM +0100, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,
> 
> On Wed, 27 Nov 2002, Wouter Verhelst wrote:
> > Niet akkoord.
> 
> > Het is -met CSS en 'gewone' HTML- perfect mogelijk om één site te maken
> > die zowel onder Mozilla/Linux als Internet Explorer/Windows als
> > Opera/Mac als whatever je nog weet te verzinnen op een degelijke manier
> > te bekijken is. Het feit dat deze site er onder één browser wél, en
> > onder een andere niét goed uitziet, bewijst dat men gewoon geen moeite
> > gedaan heeft.
> Wel; een 'snelle' test bij mij kwam tot de conclussie dat hij (bv.) met
> mozilla 1.1 voor linux NIET werkt; maar mozilla 1.0.1 op MacOS9 WEL.
> 
> Het kan me dus mogelijk een probleem lijken met die implementatie met
> mozilla.

Da's uiteraard altijd mogelijk. Ga ik me niet over uitspreken. 

Maar...

> (Misschien kunnen mensen met andere versies van mozilla of met
> andere browsers (galeon, NS, IE, Opera) eens proberen om te zien als het
> probleem beperkt is tot die ene versie van mozilla om meer 'structureel'
> is).

... als dat inderdaad een probleem is dat zich meer 'structureel'
situeert, dan betwijfel ik of het aan de implementatie ligt.

> > Vooral als je dan nog kijkt naar de 'link voor blinden &
> > gezichtsgestoorden'. Effe de accessibility-recommendation van het W3C
> > lezen maakt dat compleet overbodig.
> Wel; het toont toch aan dat 'toegang voor blinden' hun ook interesseert.
> Zij zijn (m.i.) de eerste 'grote' site waar dat dat explicitiet vermeld
> is. Dit is mogelijk interessant als 'referentie' voor andere sites.

Neen, juist niet: hier doet men het op de verkeerde manier. 'Toegang
voor blinden' kan je perfect integreren in je 'hoofd' site, zonder een
extra link, en zonder dat het uiterlijk van die hoofdsite daaronder moet
lijden -- desnoods, in uiterste nood, met zaken als CSS media types.
Als men op deze manier de twee zaken gaat scheiden, dan ga je reacties
krijgen à la 'Ja, maar als ik elke site twee keer moet gaan maken, daar
heb ik geen tijd voor, hoor'.

> Dan
> kan men niet enkel verwijzen naar een document van één of andere
> (voor de meeste mensen onbekende) VZW; maar ook naar 'de officiele
> website van de federale overheid'.

Uiteraard kan ik hier alleen achter staan, maar dan moet het ook echt
wel kunnen. Dat is, met zo'n hack-oplossing, niet het geval.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021127/0764411d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list