[openstandaarden] Van grimberge

Marc Leeman marc.leeman at esat.kuleuven.ac.be
Thu Nov 28 14:33:50 CET 2002


> Ik stem persoonlijk op OSB. Ten eerste staat 'open standaarden' hier 
> eerst, wat het belang benadrukt. Ten tweede is het een 'onherkenbaar' 
> acroniem. Het geeft (bij mijn weten) geen positieve of negatie bijklank.

Bij mij heeft iedere vereniging met een B in zijn acroniem staan heeft
een negatieve bijklank. Als ge naar de politiek wil werken, zou ik
aanraden die B ook te vermijden, ge weet nooit welke wind er zal waaien
na een partijcongres.

Omdat ge de 'B' eruit haalt, wil dit natuurlijk ook niet zeggen dat ge
die moet vervangen door een 'V'.

Voor mij maakt het niet uit wat het is, zolang er maar geen B van BE in
komt >:)

-- 
	greetz, marc
 
The kernel license has expired
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-xfs #1 Mon Aug 26 14:55:46 CEST 2002 GNU/Linux
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021128/10f1169b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list