[openstandaarden] ISO: betalende en gepatenteerde standaarden...

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Nov 28 17:27:07 CET 2002


Gegroet,

On Wed, 27 Nov 2002, Jan Claeys wrote:
> >Trouwens; het zou misschien interessant zijn moest de 'open standaarden'
> >VZW zich iets gelijkaardig kunnen verkrijgen; waarbij leden van de VZW
> >goedkoper (of zelfs gratis) toegang kunnen verkrijgen tot ISO of ITU
> >specs. (Voor wie ze niet op een andere manier kan krijgen).
> >Misschien een idee als men spreekt over 'sponsering' vanuit de overheid
> >naar de VZW.
> Het gaat er niet om dat wij die gratis kunnen krijgen, wel dat iedere
> burger die gratis kan krijgen.

Hmm. 'Open' standaarden is niet noodzakelijk hetzelfde als 'gratis'.
Draai en keer het hoe je wil. Het is nog altijd aan elke organisatie
(welke het ook mag zijn) om zelf te bepalen hoe ze gefinacieert wordt. Het
is niet omdat het IETF en de ETSI (en blijkbaar ook de ECMA) de normen
gratis ter-beschikking stellen dat iedereen verplicht is om hetzelfde
model te volgen. Iedereen heeft nog altijd een bepaalde vrijheid inzake
die dingen.

Trouwens; volgens de website van ISO is het zo dat ze voor 80 %
gefinancieert worden via de "nationale" standaardisatie-organisaties
(BIN, DIN, ANSI, ...) en 20 % via de standaarden die ze verkopen. De specs
worden dus al grotendeels 'gesubsidieerd' door de nationale
standaardisatie-organisaties.Ik vermoed dat wie zich echt bezig houdt met zaken waarvoor je de specs
nodig hebt; je ofwel in een groot bedrijf werkt; ofwel in de universitaire
wereld. Voor beiden groepen zou het eigenlijk geen echt probleem
mogen/kunnen zijn om de specs 'vast-te-krijgen'.
Voor de andere zou de "open standaarden VZW" misschien kunnen tussenkomen.


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list