[openstandaarden] ISO: betalende en gepatenteerde standaarden...

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Nov 28 22:34:05 CET 2002


Gegroet,


On Thu, 28 Nov 2002, Jan Claeys wrote:
>>Hmm. 'Open' standaarden is niet noodzakelijk hetzelfde als 'gratis'.
>>Draai en keer het hoe je wil. Het is nog altijd aan elke organisatie
>>(welke het ook mag zijn) om zelf te bepalen hoe ze gefinacieert wordt. Het
>>is niet omdat het IETF en de ETSI (en blijkbaar ook de ECMA) de normen
>>gratis ter-beschikking stellen dat iedereen verplicht is om hetzelfde
>>model te volgen. Iedereen heeft nog altijd een bepaalde vrijheid inzake
>>die dingen.

> Iedereen mag voor mijn part zijn eigen "standaarden" opstellen en die
> publiceren, daar eventueel geld voor vragen, etc.
> Maar echte (vrije) open standaarden voor gebruik door de overheden zouden
> voor _alle_ burgers toegankelijk moeten zijn. ...
Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Je kunt ze -ofwel- van de ISO website
downloaden; ofwel aanvragen bij het BIN.

Maar _toegankelijk_ is niet hetzelfde als _gratis_.

Vergelijk het met (bv.) dienstverlening door een openbare dienst (bv.
huisvuil-opvraging).
Wat je WEL kunt verwachten van een 'openbare dienstverlening' is
"universiele dienstverlening", d.w.z. dat iedereen toegang heeft tot de
dienst. (Dus, dat de vuilnisophaling overal rondkomt in de gemeente; ook
al woon jij niet in de stadskern).

Maar wil dat dan zeggen dat ze dat gratis moeten doen? Ik denk van niet.
Jij betaald toch ook 'tax' op de huisvuilzakken die jij moet kopen.

Dit lijkt mij heel gelijkaardig. De 'dienstverlening' is dat iemand op een
relatief gemakkelijk manier toegang kan hebben tot de specificaties; en
dat -als er patent-zaken in de technologie opgenomen is- dat de
patenthouder verplicht is om jou een patent te geven.
Maar EISEN dat ze dat dan ook gratis doen (omdat andere organisaties dat
gratis doen); dat kan je m.i. niet.


Ik heb geleerd om heel 'bescheiden' te zijn in dit soort zaken. Je kunt
nooit _eisen_ dat iemand iets gratis voor jou doet. Indien iemand iets
gratis voor jou doet; dan heb je -eigenlijk- geen rechten.
Indien je iets EIST; dan moet je bereid zijn om daarvoor te betalen.
Maar EISEN dat iemand anders betaald voor jou; dat gaat niet.


Bon; ik wil er geen 'wellestjes - nietjes' spelletje van maken. Gewoon
even mijn standpunt duidelijk maken.


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list