[openstandaarden] pdf en blinden

Rik Boven rboven at boven.net
Wed Oct 9 17:29:23 CEST 2002


On Wed, 9 Oct 2002, Frans Gerbosch Consulting wrote:

> 
> Beste,
> 
> Ik heb hierop de volgende reacties:
> 
> 1) Als dit zo is staat er een dikke fout op deze lijst:
> 	http://bram.be/formaten.html
> 
> Er staat immers:
> 	Teksten met Opmaak
> 	Postscript en PDF
> 
> 	Postscript is een weid verspreide standaard. Het is een heel goed
> 	geschikt formaat om documenten aan te bieden.
> 
> 	Open standaard: ja (1)
> 	Toegankelijk: ja
> 
> Maar ui te reactie van de meesten begrijp ik dat de meesten hier niet zo
> over denken.

In de ogen van OSB bestaan er 
 - open standaarden (volledig vrij, geen licenties, open);
 - open formaten (open maar met licenties);
 - gesloten formaten (gesloten, met of zonder licenties);

PDF valt onder 'open formaten'. Dat voldoet aan onze eisen. OSB kan zich 
vinden in open formaten, maar verkies open standaarden.

PDF is dus wel degelijk een OSB-compliant formaat :) Ole.

. Over het formaat zelf
PDF is geschikt voor 1-richtings communicatie waar de ontvanger niets (of 
toch weinig) aan het document dient te wijzigen. Doordat het document er 
overal hetzelfde zal uitzien is het hiervoor uitermate geschikt.

'concurrenten' zijn inderdaad grafische formaten (png,...). Maar deze 
beieden nog minder flexibiliteit.

Voor 2-richtingscommunicatie (beide partijen mogen/moeten de informatie 
wijzigen, de tekst aanpassen) zijn er de standaard 'office' oplossing 
(word, openoffice),... (Waarbij de open standaarden/formaten de voorkeur 
wegdragen).

Het is belangrijk in te zien dat .rtf en .pdf (etc etc) mekaar bijna niet 
overlappen. Je kan wel degelijk een 2-richtings document voor 
1-richtingsverkeer gebruiken, maar soit.

. Over het aanraden van standaarden
We hebben in het verleden inderdaad een consensus bereikt over het 'niet 
aanraden' van standaarden. Deze beslissing is genomen in het licht van 
'vergelijkende studies' tussen formaten. Ik denk nog steeds dat dit de 
beste oplossing is.

Natuurlijk belet dit niet dat we concrete alternatieven aanbieden op onze 
site. IMHO mogen we gerust mensen aanmoedigen om pdf te gebruiken maar 
mogen we geen waardeoordeel uitspreken over pdf. Ik bedoel dat je dus best 
kan zeggen dat pdf uitermate geschikt is voor taak X, maar niet dat pdf 
het 'best' geschikt is. Uitspraken uit de 2e categorie lokken alleen maar 
discussie uit (kijk naar onze mailinglijsten!).

Je mag nooit vergeten dat OSB voor open standaarden staat, niet voor het 
promoten van pdf (of andere). 

Het geven van praktische tips (i.v.m. pdf bv) geeft een impliciet 
waardeoordeel, daarvan ben ik me bewust, maar ik denk dat klein genoeg is 
om te negeren.


Slodder

Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list