[openstandaarden] Verslag vergadering 28/10/2002

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Oct 31 10:45:07 CET 2002


Ieps,

Hierbij vind je het (ontwerp)verslag van de laatste vergadering. Mensen die
aanwezig waren en denken dat er fouten inzitten: rapporteren. De rest: lezen
en goedkeurend knikken :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
	Secretaris OSB

PS Inline gezet om het antwoorden en quoten te vereenvoudigen.

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

           Verslag vergadering Openstandaarden

                 Sven Vermeulen

                28 oktober 2002

Inhoudsopgave

   * Werkgroepen
     * Werkgroep IT
     * Werkgroep Presentaties en teksten
     * Werkgroep IT-huntgroep
     * Werkgroep Overheid
     * Werkgroep Politiek
     * Werkgroep Secretariaat
     * Werkgroep PR
   * Teksten
   * Secretariaat
   * Dossiersysteem
   * Mailinglists
   * Website
   * Reguliere meetings
   * TODO

  Aanwezig:

   Wim Stubbe  Bram Vandoren Mark Van den Borre 
  Stefan Goethals  Jan Claes  Frank Van Damme  
  Sven Vermeulen                  

+-------------+
| Werkgroepen |
+-------------+

  Wim Stubbe heeft een voorstel gemaakt over het oprichten van bepaalde
  werkgroepen. Deze werkgroepen zijn:
   * IT
   * Presentaties en teksten
   * IT-huntgroep
   * Overheid
   * Politiek
   * Secretariaat
   * PR

  Van deze werkgroepen zijn de volgende het belangrijkst:
   * IT
   * Presentaties en teksten
   * Secretariaat

  Zij vormen immers de ruggengraat van de vereniging.

  Verdere belangrijke op te richten werkgroepen zijn
   * IT-huntgroep

  Een bespreking van de aparte werkgroepen volgt.

----- Werkgroep IT

  Verantwoordelijke: Stefan Goethals
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het onderhoud van de website (technisch),
  server en mailinglisten.

----- Werkgroep Presentaties en teksten

  Verantwoordelijke: Mark Van den Borre
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het opmaken van de teksten en de
  presentaties.

----- Werkgroep IT-huntgroep

  Verantwoordelijke: ???
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het opvolgen van de dossiers, controleren van
  websites en de communicatie met de bedrijven waarvan een dossier bestaat.
  Tevens moet de werkgroep erop toezien dat de opvolging van een dossier wel
  degelijk actief gebeurd en de aandacht voor een bepaald dossier niet
  verslapt.

----- Werkgroep Overheid

  Verantwoordelijke: ???
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor de communicatie en de sensibilisatie van
  overheidsinstellingen. Het doel van OSB is van algemeen nut en dus moet de
  overheid van onze standpunten op de hoogte zijn. Verder moet deze
  werkgroep zich ook buigen over de communicatie met en sensibilisering van
  het onderwijs en belangenverenigingen.

----- Werkgroep Politiek

  Verantwoordelijke: ???
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het onderhouden van het contact met de
  politieke partijen (waaronder Agalev, SP.A, ...) en de ministeries. Verder
  moet ze wetgevende initiatieven opvolgen en er actief aan deelnemen, zowel
  voor eigen initiatieven als soortgelijke.

----- Werkgroep Secretariaat

  Verantwoordelijke: Sven Vermeulen
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het bijhouden van de verslagen, dossiers,
  boekhouding, ... en het ``onderhoud'' van de vzw.

----- Werkgroep PR

  Verantwoordelijke: Frank van Damme
  Taakomschrijving:

  Deze werkgroep staat in voor het voeren van het persbeleid van onze
  organisatie en voor de verdere, externe communicatie. Zij fungeert tevens
  als woordvoerder van de vereniging.

+---------+
| Teksten |
+---------+

  De teksten die nu bestaan dienen aangevuld te worden en gereviewed. Tevens
  dient er een overzicht gemaakt te worden van de al bestaande teksten.
  Immers is er momenteel maar 1 manier om de meeste teksten te bekijken en
  dat is om de rechtstreekse URL in te geven, een URL die voor de meeste
  mensen onbekend is.

+--------------+
| Secretariaat |
+--------------+

  Wim Stubbe zal de statuten aan VSDC overhandigen en vragen of zij een
  soort van checklist kunnen meegeven opdat we als beginnende vzw weten wat
  we moeten doen en laten.

  Er was enig tumult omtrent een nieuwe wetgeving die strikter zou zijn
  vanaf een bepaalde datum en dus rees de vraag of we niet onze statuten
  kunnen binnenbrengen juist voordat die datum verstreken is zodat we nog
  van de ``oude'' wetgeving kunnen profiteren. Echter was er niemand op de
  hoogte van wanneer precies die nieuwe wetgeving in voeging treedt en welke
  striktere eisen er waren. We veronderstellen van VSDC ons hiervan op de
  hoogte zal brengen.

+----------------+
| Dossiersysteem |
+----------------+

  Stefan Goethals zal de nieuwste Mantis online zetten en kijken of de
  nodige aanpassingen die we vereisen van ons dossiersysteem er al in
  zitten. Immers had het oude systeem nogal wat beperkingen wat betreft
  permissies. Een korte herhaling omtrent het oude systeem:

 De laagste permissie was die van de kijker. Deze kon de bestaande
 dossiers opvolgen maar kon niet de private toevoegingen bekijken. Hij
 kon wel een nieuw dossier starten (submitting).
 
 De volgende in de rij was een persoon die een dossier opvolgde. Hij
 kon de nodige vlaggen van het dossier veranderen en kon tevens de
 private toevoegingen bekijken. Dit was direct een eerste probleem: je
 moest al opvolger zijn (of hoger) om de private toevoegingen te kunnen
 bekijken, en dat gaf je ineens meer rechten dan dat je nodig had.

 De volgende in de rij was een operator. Hij kon users aan dossiers
 koppelen en kan alles doen wat hij wil bij manier van spreken (maar wel
 beperkt tot een bepaalde groep).

 Daarna zat de superadmin. Hier zwijgen we gewoon over, dit is onnodig
 voor gebruik en is enkel interessant voor het onderhoud van het
 systeem.

  Wat we willen is de mogelijkheid om mensen dossiers te kunnen opvolgen (en
  dus private berichten te lezen) zonder dat ze dossiers kunnen aanpassen.

  Verder is het nu de bedoeling dat de werkgroep ``IT-huntgroep'' zich
  ontfermt over de dossiers. De verantwoordelijke moet de dossiers toewijzen
  aan leden van zijn werkgroep en erop toezien dat alles vlot verloopt.

  Verder zal Bram Vandoren een form maken waardoor mensen die Mantis
  ingewikkeld vinden via een eenvoudig formuliertje toch een dossier kunnen
  opstarten. Het is de bedoeling dat de resultaten van dat formulier
  toekomen bij de verantwoordelijke van de werkgroep ``IT-huntgroep''. Deze
  zal dan zelf manueel het formulier in Mantis invullen (of de taak
  doorschuiven aan iemand anders). Het is duidelijk dat
   * dat formulier enkel van toepassing is voor mensen die Mantis niet
    willen gebruiken.
   * de verwerking van die formulieren gebaseerd is op mensen en dus tijd
    in beslag kan nemen.
   * het formulier dus duidelijk moet vermelden dat de tijd tussen het
    doorsturen van het formulier en het effectief opstarten van een
    dossier traag is en dat de Mantis-methode bij verre geprefereerd
    wordt.

+--------------+
| Mailinglists |
+--------------+

  De bestaande mailinglists zijn:
   * os-teksten voor werkgroep ``Presentaties en teksten''
   * os-dev voor werkgroep ``IT''
   * os-communication voor werkgroep ``PR''
   * openstandaarden voor werkgroep ``IT-huntgroep''

  Het is op dit moment niet opportuun om nog mailinglists aan te maken voor
  de andere werkgroepen.

+---------+
| Website |
+---------+

  Er dient gekeken te worden naar de huidige vereisten om te kunnen
  inloggen:
   * Wie kan er inloggen?
   * Waarom kan die persoon inloggen?
  Dit om latere problemen met het onderhoud van de website te vermijden.

+--------------------+
| Reguliere meetings |
+--------------------+

  Het is de bedoeling dat de kern van OSB regelmatig vergadert. Dit moet de
  activiteit van de organisatie bevorderen en kan fungeren als dead-line. Op
  deze vergaderingen dienen de volgende personen bij voorkeur aanwezig te
  zijn:
   * Bestuur (voornamelijk voorzitter en secretaris)
   * Verantwoordelijken van de werkgroepen

  Met de agenda's van die personen zal rekening gehouden worden bij het
  bepalen van een nieuwe datum. Een eerste rondvraag leidt tot de
  constatatie dat een donderdag het gemakkelijkst is voor de meeste
  aanwezigen, maar nog veel verantwoordelijken zijn niet ingevuld en dus is
  deze conclusie niet definitief.

  Bram Vandoren zal zich bezighouden met het organiseren van de meetings.
  Dit zal via e-mail gebeuren.

+------+
| TODO |
+------+

  Dit is een kort overzicht van de zaken die moeten gebeuren. De volgende
  vergadering kan dus dienen als deadline voor deze onderwerpen...

   * Wim Stubbe
     * Contacteren VSDC, indienen statuten, vragen checklist
   * Bram Vandoren
     * Aanmaken mailformulier dossiersysteem
     * Voorbereiden volgende vergadering
   * Mark van den Borre
     * Overnemen beheer formatenlijst van Bram Vandoren
     * Opstellen en publiceren van een samenvatting van de
      OSB-gebeurtenissen
   * Stefan Goethals
     * Installeren nieuwe Mantis
   * Sven Vermeulen
     * Publiceren van verslagen op website
   * Algemeen
     * Recrutering van een verantwoordelijke van de werkgroepen

More information about the Openstandaarden mailing list