[openstandaarden] evaluatie tekst aan de VRT - ter goedkeuring of aanvulling.

Wim Stubbe wim at alienservices.dyndns.org
Mon Sep 9 23:05:24 CEST 2002


Graag opmerkingen bij deze brief die ik zal sturen naar de VRT.


Beste,

Bij het invullen van de vragenlijst op website van De Nationale Test, ben ik 
tot de teleurstellende vaststelling gekomen dat uw pagina niet goed werkt. 

1 Inloggen werkt niet op andere browsers dan IE.
2 Gebruik van flash zonder alternatief aan te bieden.
3 Gebruik van ALT-tags wordt niet toegepast.


1 Zowel bij konqueror als mozilla op linux kan ik niet inloggen na het 
invullen van email en paswoord: na het klikken op de knop om in te loggen 
gebeurt niets.
Ik heb hetzelfde geprobeerd op het werk met IE6. Daar werkt het wel normaal. 
Nochtans heb ik flash5 en zouden er dus geen problemen mogen zijn.

2 Mag ik u ook verzoeken om een alternatief aan te bieden voor mensen die geen 
flash geïnstalleerd hebben? Meestal voldoet een alternatieve link indien u 
toch wil grafische hoogstandjes aanbieden voor de bezoekers die hiervan wel 
gebruik van kunnen maken. 

3 Verder stel ik ook vast dat u de ALT-tags bij foto's en knoppen niet 
gebruikt. Dat maakt uw webpagina voor veel mensen ontoegankelijk, wat 
uiteraard niet uw bedoeling zal zijn. Vooral blinden en slechtzienden hebben 
hier last van omdat zij nu eenmaal geen alternatief hebben voor 
tekstbrowsers. 

Als u met deze opmerkingen rekening houdt heeft dit een dubbel voordeel:
1 Uw imago zal positief beïnvloed worden doordat u geen gebruikers uitsluit.
2 Iedereen kan van uw aangeboden services genieten, wat zowel voor u als de 
gebruiker een aangename ervaring is.


Bij eerdere contacten met de VRT is steeds rekening gehouden met dergelijke 
opmerkingen. Ik hoop dan ook dat u met deze opmerkingen rekening zult houden, 
en ook in de toekomst het (correct) gebruik van Open Standaarden verder zult 
toepassen.

-- 
met vriendelijke groet,

Wim Stubbe

VZW Open Standaarden				http://www.openstandaarden.be	
Linux User Group West-Vlaanderen		http://www.lugwv.be


More information about the Openstandaarden mailing list