Re(2): [openstandaarden] evaluatie tekst aan de VRT - ter goedkeuring of aanvulling.

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Sep 10 16:51:15 CEST 2002


At 10:03 10-9-02 +0100, you wrote:
> >Ik zou er niet te hard op hopen dat ze hun website dermate gaan aanpassen.
> >Planet Internet dat vorig jaar het online gedeelte verzorgde, is precies dit
> >jaar niet meer van de partij (geldproblemen?). Nu heeft MSN blijkbaar dat
> >gedeelte overgenomen? (Zou verklaren waarom er geen verwijzing is naar PI en
> >er 'reclame' staat voor MSN.) En we kunnen er niet op rekenen dat MSN echt
> >gaat rekening houden met niet-IE browsers.
>
>Precies wel, MSN wordt ingehuurd door de VRT. Als klant kan de VRT eisen dat
>aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Waarom spaart iedereen MSN altijd op
>dit gebied? Zij bieden een service aan. Als die niet correct werkt dan mag ik
>dat nog altijd  laten weten, en er op rekenen dat zij de nodige aanpassingen
>zullen uitvoeren. Doen zij dit niet, dan moet de VRT eens goed overwegen 
>of zij
>nog wel verder met MSN willen werken.

Ik betwijfel het dat MS echt ingehuurd wordt voor de Nationale Test. Met 
alle reclame die ze zo krijgen zou ik verwachten dat het nog één van hun 
'gratis diensten' is. Maar dat neemt niet weg dat een open en toegankelijke 
site een noodzaak is voor de VRT.

Maar het 'probleem VRT' lijkt me meer iets om bij de top aan te pakken: we 
moeten er imho voor proberen zorgen dat er een soort van 
"beginselverklaring ivm Open Standaarden" komt bij de VRT (of nog beter 
maar moeilijker: de hele Vlaamse gemeenschap) en dan kunnen we bij elke 
overtreding veel gemakkelijker in actie schieten.

Ik zou (zeker in het begin) niet proberen al te openlijk politiek partij te 
kiezen. De VRT gaat nogal prat op haar prille onafhankelijkheid, en 
bovendien kan het onze vereniging serieus discrediteren bij andere partijen.

Mvg

Dieter

More information about the Openstandaarden mailing list