[openstandaarden] evaluatie tekst aan de VRT - ter goedkeuring of aanvulling.

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Wed Sep 11 22:18:46 CEST 2002


On Tuesday 10 September 2002 00:39, Mark Van den Borre wrote:
> "Tekstbrowser? Dat ken ik niet..."

't Is trouwens niet "tekst-browsers". 't Is "tekst-mode webbrowser". Al klinkt 
dat noch technischer. Een tekstbrowser dient om tekst te browsen (vandaar de 
naam), zoals "more" en "less" of "kless".

-- 
Frank Van Damme
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
More information about the Openstandaarden mailing list