[openstandaarden] Sun & Staroffice .

Jan Claeys openstandaarden at janc.cjb.net
Thu Sep 19 11:34:19 CEST 2002


At 2002-09-19 09:36, you wrote:
>Dus het OOo-formaat is hetzelfde als pdf, want dat wordt immers ook 
>vastgelegd door Adobe, alhoewel het toch mogelijk is je eigen "pdf-bakker" 
>te schrijven, juist? Dat maakt me al tevreden hoor, want 'k denk dat OOo 
>meer kans maakt om door te breken dan KOffice, er zijn immers al 4 
>implementaties voor het OOo-formaat ter beschikking.

Ik ken maar 1 implementaties van het OOo bestandsformaat (StarOffice is niet
zoveel meer dan een rebranded versie van OOo).  Het aanvaarden als standaard
zou inhouden dat het ook in OOo-onafhankelijke programma's gebruikt wordt.

PDF is door de IT-wereld blijkbaar als standaard _aanvaard_, wat je van OOo
zeker nog niet kan zeggen.
PDF is een standaard van het minst-wenselijke van de 3 typen.  Er gelden zelfs
patenten op de gebruikte technieken, maar Adobe geeft je expliciet een gratis
licentie daarop voor het maken van PDF-compatibele applicaties.

-- 
Jan Claeys

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
More information about the Openstandaarden mailing list