[openstandaarden] Trends en softwarepatenten

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Aug 6 23:22:04 CEST 2003


Op wo 06-08-2003, om 22:37 schreef Herman Bruyninckx:
> Wij zijn _voor_ dingen (zoals correct quoten :-), en niet _tegen_. Dat
> is een enorm verschillend imago.

Hebben wij al _ergens_ een imago?
Wij zijn dus _voor_ patentvrije standaarden, 
niet tégen patenten in standaarden.

> Neen, integendeel: onze definitie van "open standaard" is net van die
> aard dat onafhankelijkheid van welke partij dan ook (hardware
> leverancier, software producent, ...) gegarandeerd is.

In de definitie van open standaarden staat ook dat er geen patenten op
mogen rusten, of tenminste royaltie- en dus ook RAND-vrij moeten zijn.
Ijveren _vóór_ royaltie-vrije standaarden is net een van de
doelstellingen van OS.be .

Ik zie als voornaamste troef voor openstandaarden.be het activisme dat
hier aanwezig is, en de wil om bestaande wantoestanden aan te klagen,
ipv de laissez-faire "ge kunt er toch niets aan doen"-houding van vele
anderen.

Ik zie niet hoe onafhankelijkheid (van wat?) ergens een verschil zou
maken.
"Mijnheer uwe website werkt niet met Mozilla"
"Jamaar manneke, zijde gij wel onafhankelijk?"Wouter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030806/02de2d84/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list