[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Thu Aug 21 13:07:48 CEST 2003


Op do 21-08-2003, om 12:54 schreef Tijl Vercaemer:
> Op donderdag 21 augustus 2003 12:52, schreef Tijl Vercaemer:
> > *Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien*
> 
> Deze tekst is maar een voorstel.  Anderen op deze lijst weten meer over 
> Software patenten en kunnen dit tekstje misschien aanvullen, verbeteren, 
> verduidelijken.
> 
> Een aantel links toevoegen zou ook een goede zaak zijn.
> 
> Tijl

Ik was eergisteravond al bezig aan een lezersbrief voor De Standaard,
als antwoord op de (positieve) column van Dominique Deckmyn over
softwarepatenten, vanuit het standpunt van openstandaarden.be.

Die brief heeft vertraging opgelopen. Deze namiddag doe ik eraan
verder...

Mark

P.S. Ik heb een week als individueel, onbezoldigd vrijwilliger voor FFII
gewerkt. Ben ik door die rol nu niet minder geschikt als
openstandaarden.be-woordvoerder? Anders had ik me al lang als vrijwillig
OS.be-woordvoerder gemeld...
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/a7a9e011/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list