[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 13:22:02 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 01:12:23PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Op donderdag 21 augustus 2003 13:06, schreef Dieter Van Uytvanck:
> > Het bewuste artikel:
> >
> > Amendement 20
> > Artikel 6 bis (nieuw)
> > De lidstaten zorgen ervoor dat gebruik van een geoctrooieerde techniek
> > met als enig doel de omzetting van de conventies die in twee
> > verschillende computersystemen of netwerken worden gebruikt om
> > communicatie en gegevensuitwisseling tussen beide mogelijk te maken,
> > niet wordt beschouwd als een inbreuk op het octrooi.
> >
> > Dus Amendement 20 van de Juridische Commissie
> >
> > Ziet er verder wel ok uit.
> 
> Dit is het nieuwe amendement?  Dus is mijn tekst verkeerd en moeten ze het 
> juist wel aannemen?

Dit is 1 vd weinige goede amendementen van JURI, het moet dus idd
aangenomen worden.

> Het gaat hier blijkbaar wel over protocollen.  Ik denk niet dat je dit kunt 
> inroepen om een word bestand te mogen openen in OpenOffice.org (er van 
> uitgaande dat .doc gepatenteerd zou zijn)

"gegevensuitwisseling" is volgens mij ook bestandsformaten

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/fbe95722/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list