[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Mattias Campe mattias.campe at UGent.be
Fri Aug 22 01:04:22 CEST 2003


Ik heb mijn opmerkingen inline geplaatst. Voor de duidelijkheid: dit is 
hoe *ik* het zelf zou doen, natuurlijk kan het zijn dat het vanuit het 
OSB standpunt helemaal anders moet klinken. Maar 'k heb gewoon mijn 
recht op vrije meningsuiting laten gelden ;).

Hier gaan we...

Wim Stubbe schreef:
[...]
> 
> Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien
> 
> 
> Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als 
> gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om 
> probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende 
> software pakketten.

k

> Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid 
> hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol. 
> Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende 
> platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolievorming.

k

> Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig 
> voorbeeld. 

Hier heb ik de volgorde van de 2 voorbeelden omgedraaid en de tekst 
lichtjes gewijzigd, omdat ik een tv net iets trivialer vind.

Neem bv een televisie, je gaat naar de winkel waar je een tv-toestel 
koopt, je maakt je keuze, je komt thuis, sluit het aan en het toestel werkt.
De vorige methode is kort en bondig in 1 zin beschreven, gewoon omdat 
het zo eenvoudig is. Het televisiesignaal is namelijk openlijk 
gestandaardiseerd. Merk ook op dat in die zin geen merknaam gebruikt is, 
noch van tv, noch van winkel. Mocht het tv-signaal echter niet 
gestandaardiseerd zijn, dan doet zich volgende situatie voor.
Ten eerste zou je moeten controleren welk signaal je kabelmaatschappij
uitzendt (als telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel niet 
gestandaardiseerd zou zijn, kom je van de regen in de drop). Daarna moet 
je een winkel vinden die tv's verkoopt die dat signaal ondersteunen. 
Vervolgens moet je nog een tv vinden die je bevalt. Misschien bevalt tv 
X je wel, maar als X jouw signaal niet ondersteunt is het weggegooid geld.
Je merkt vlug genoeg dat er heel wat problemen rijzen. De eerste, de 
gangbare methode beschouwen we als evident, maar zonder een goed gebruik 
van (open) standaarden is dit echter verre van evident.

> Stel je hebt een bout te kort om iets ineen te steken, zoals een IKEA kast. Je 
> merkt dat er een bout te weinig bij geleverd is, of je bent er één verloren. 
> Je kan naar gelijk welke doe-het-zelf zaak gaan en een bout kopen die past. 
> Dit is mogelijk omdat de vorm en grootte van bouten gestandaardiseerd is. Je 
> moet wel even zoeken tussen de collectie om de gepaste bout te vinden. Maar 
> uiteindelijk, na wat zoeken, heb je de bout die je nodig hebt. Nu weet 
> iedereen die zo'n winkel bezocht heeft dat er heel wat soorten bouten 
> bestaan. Maar als bouten niet aan standaardgroottes -en vormen zouden voldoen 
> zouden de rekken minstens zo'n 10 maal meer keuze aanbieden. Om dan nog de 
> gepaste bout te vinden wordt dat zoeken naar een naald in een hooiberg.

k

> Standaarden gaan zelfs over veel minder evidente zaken dan het puur 
> uitwisselen van gegevens. Ook het uitzicht van een user-interface (onder 
> windows: het bureaublad) van je computer kan gestandaardiseerd worden. Ook op 
> dit gebied kan men hier veel voordeel uit halen. Momenteel is hiervoor nog 
> geen standaard beschreven, maar er zijn reeds initiatieven. Software-patenten 
> vormen hier een ernstige bedreiging voor.

Dit vind ik een beetje verwarrend "het standaardiseren van een 
user-interface" lijkt me een beetje als "het standaardiseren van een 
stereo". Er komen standaarden aan te pas (bv. het afspelen van een 
cassette kun je nt doen op duizend en een manieren), maar het komt me te 
verwarrend over (bv. de plaats/vorm/draaiwijze van een volumeknop zou 
toch nt mogen gestandaardiseerd worden).

Ik zou de alinea vervangen door het volgende:

Natuurlijk, triviale ideën zal niemand toelaten om te patenteren, omdat 
ze duidelijk een bedreiging zijn voor de gemeenschap. Maar wat als dat 
triviale idee heel omslachtig omschreven is? De gave zit hem immers niet 
altijd in het *bedenken* van iets, maar wel in het *formuleren* van 
iets. En wat een gave is voor die persoon of dat bedrijf, wordt al vlug 
een vloek voor de gemeenschap. Als je [link nr een omslachtige 
beschrijving van het wiel, was een artikel in het Engels dacht ik, 
eerlijk gezegd zelf nooit gelezen :(] zou toelaten om te patenteren, dan 
heb je zonet het wiel gepatenteerd.

Hmm, mss ook nt de ideale alinea, daar hieruit zou kunnen blijken dat 
OSB tegen patenten in het algemeen gekant is, maar patenten in het 
algemeen kunnen natuurlijk nuttig zijn (bv. om opstartkosten te kunnen 
financieren). Mss kan iemand het echter herformuleren of stukken eruit 
gebruiken vr een volledig andere alinea.

> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement dat 
> het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op 
> communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen 
> verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne.

k

> Openstandaarden.be is om bovenstaande redenen tegenstandard van 
> software-octrooien, maar als het voorstel toch aangenomen wordt roepen wij de 
> leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 van de 
> juridische commissie op dit voorstel te steunen. Dit amendement stelt dat het 
> implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien betekent.

Dit is denk ik wellicht het moeilijkste stuk om te formuleren :-s. Zelf 
zou ik er het volgende van maken. De nadruk ligt gewoon wat anders.

Openstandaarden.be is om bovenstaande redenen tegen software-octrooien. 
Amendement 20, dat stelt dat het implementeren van 
communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien betekent, is weliswaar 
een positieve noot, maar we vragen ons af of dit wel opweegt tegen de 
vele nadelen van *software*patenten. Desalnietemin, mocht het voorstel 
er toch doorkomen, roepen we alle leden van het Europees parlement op om 
amendement 20 te steunen.

[snip]

mvg
Mattias
More information about the Openstandaarden mailing list