[openstandaarden] voorstel Persmededeling openstandaarden

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Fri Aug 22 08:48:43 CEST 2003


Op vrijdag 22 augustus 2003 01:04, schreef Mattias Campe:
>
> > Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig
> > voorbeeld.
>
> Hier heb ik de volgorde van de 2 voorbeelden omgedraaid en de tekst
> lichtjes gewijzigd, omdat ik een tv net iets trivialer vind.
>
> Neem bv een televisie, je gaat naar de winkel waar je een tv-toestel
> koopt, je maakt je keuze, je komt thuis, sluit het aan en het toestel
> werkt. De vorige methode is kort en bondig in 1 zin beschreven, gewoon
> omdat het zo eenvoudig is. Het televisiesignaal is namelijk openlijk
> gestandaardiseerd. Merk ook op dat in die zin geen merknaam gebruikt is,
> noch van tv, noch van winkel. Mocht het tv-signaal echter niet
> gestandaardiseerd zijn, dan doet zich volgende situatie voor.
> Ten eerste zou je moeten controleren welk signaal je kabelmaatschappij
> uitzendt (als telefoon, e-mail of enig ander communicatiemiddel niet
> gestandaardiseerd zou zijn, kom je van de regen in de drop). Daarna moet
> je een winkel vinden die tv's verkoopt die dat signaal ondersteunen.
> Vervolgens moet je nog een tv vinden die je bevalt. Misschien bevalt tv
> X je wel, maar als X jouw signaal niet ondersteunt is het weggegooid geld.
> Je merkt vlug genoeg dat er heel wat problemen rijzen. De eerste, de
> gangbare methode beschouwen we als evident, maar zonder een goed gebruik
> van (open) standaarden is dit echter verre van evident.

Is dit niet wat te lang en ingewikkeld uitgelegd?  Trouwens, je toont wel aan 
dat standaarden belangrijk zijn, maar je hebt het niet over patenten.  Heeft 
de uitvinder van de TV een tijd een patent op deze uitvinding gehad?  Zo-ja, 
vermijden we dit voorbeeld best.  Het persbericht gaat over patenten, en de 
voorbeelden moeten zich daar op toespitsen.

>
> > Stel je hebt een bout te kort om iets ineen te steken, zoals een IKEA
> > kast. Je merkt dat er een bout te weinig bij geleverd is, of je bent er
> > één verloren. Je kan naar gelijk welke doe-het-zelf zaak gaan en een bout
> > kopen die past. Dit is mogelijk omdat de vorm en grootte van bouten
> > gestandaardiseerd is. Je moet wel even zoeken tussen de collectie om de
> > gepaste bout te vinden. Maar uiteindelijk, na wat zoeken, heb je de bout
> > die je nodig hebt. Nu weet iedereen die zo'n winkel bezocht heeft dat er
> > heel wat soorten bouten bestaan. Maar als bouten niet aan
> > standaardgroottes -en vormen zouden voldoen zouden de rekken minstens
> > zo'n 10 maal meer keuze aanbieden. Om dan nog de gepaste bout te vinden
> > wordt dat zoeken naar een naald in een hooiberg.

Ook een voorbeeld over standaardisatie, maar het heeft niets met patenten te 
maken.

Ik zie ook niet meteen een niet-ICT voorbeeld ivm patenten, te meer omdat 
OpenStandaarden.be zich niet in het algemeen tegen alle soorten patenten wil 
uitspreken.  (Een patent op TV is niet hetzelfde als een patent op een 
progress-bar!)  Misschien houden we ons dus beter aan het uitleggen dat je 
met patenten verhinderd om gegevens uit te wisselen tussen software van 
bedrijf X en software van bedrijf Y
(Zouden we .gif of .jpg kunnen gebruiken als voorbeelden???)

> > Standaarden gaan zelfs over veel minder evidente zaken dan het puur
> > uitwisselen van gegevens. Ook het uitzicht van een user-interface (onder
> > windows: het bureaublad) van je computer kan gestandaardiseerd worden.
> > Ook op dit gebied kan men hier veel voordeel uit halen. Momenteel is
> > hiervoor nog geen standaard beschreven, maar er zijn reeds initiatieven.
> > Software-patenten vormen hier een ernstige bedreiging voor.

Wat je schrijft is juist, maar dit lijkt me uit het oogpunt van een journalist 
wat vergezocht.  Ik zou het niet in de persmededeling zetten. (we moeten er 
trouwens op letten dat die persmededeling niet te lang wordt, zeker als we 
willen dat ie gelezen wordt.)

> > Openstandaarden.be is om bovenstaande redenen tegenstander van
> > software-octrooien, maar als het voorstel toch aangenomen wordt roepen
> > wij de leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 van
> > de juridische commissie op dit voorstel te steunen. Dit amendement stelt
> > dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op
> > octrooien betekent.
Lijkt me wat raar geformuleerd. Ik doe ook een poging:

OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software octrooien te 
legaliseren.  Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, 
roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op het amendement 20 
van de juridische commissie op dit voorstel te steunen.  Dit amendement stelt 
dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien 
betekent.

(hoewel ook hier misschien ook niet duidelijk is dat we echt wel tegen 
software patenten zijn, maar de eigenlijke boodschap: geen patenten op 
standaarden komt er wel goed uit)

De linkerzijde is eigenlijk al overtuigd, daarom wil ik graag het stukje over 
de vrije concurrentie er in, om de liberalen wat te pushen.

Tijl
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc

OP 1 SEPTEMBER VALT DE BESLISSING:
STOP SOFTWARE PATENTEN VOOR HET TE LAAT IS!
http://www.softwarepatenten.tk/
 
More information about the Openstandaarden mailing list