[openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Fri Aug 22 22:50:57 CEST 2003


Op vrijdag 22 augustus 2003 20:34, schreef Stubbe Wim 789070042:
> Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig
> voorbeeld.
> Iedereen weet ondertussen dat een GSM een geavanveerde mini computer is.
> Momenteel kan je je GSM meenemen naar zowat elk land en overal kan je hem
[KNIP]
je [link nr een omslachtige
> beschrijving van het wiel, was een artikel in het Engels dacht ik,
> eerlijk gezegd zelf nooit gelezen :(] zou toelaten om te patenteren, dan
> heb je zonet het wiel gepatenteerd.

Klinkt deze uitleg niet nogal belerend? Ik doe een poging het iets minder 
schoolmeesterachtig te formuleren.
Ik heb er intussen ook Wouter zijn opmerkingen in verwerkt.
Ik heb deze zin toegevoegd: "Bovendien bied het huidige systeem van copyrights 
voldoende garanties voor de bescherming van het auteursrecht."
Wat je met die "democratische redenen" bedoelde snap ik wel niet goed, ik heb 
ze dan ook weggelaten.
Is morgen niet wat vroeg als deadline? Er zijn zondag toch geen kranten. Het 
zondag versturen is dus toch goed?

Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
software pakketten.

Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks. Dat GSM's 
van alle merken via alle operatoren in heel wat landen perfect samenwerken is 
het gevolg van open communicatiestandaarden. Ook het internet is rond 
dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van verschillende 
besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het 
internet probleemloos informatie uitwisselen. Maar om van een open standaard 
te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de specificaties 
vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
problemen deze standaarden te implementeren. Zo-niet wordt de 
compatibiliteit bemoeilijkt, en de concurrentie vorming in de hand gewerkt.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om compatibiliteit 
tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.

OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien te 
legaliseren. Uit academische studies (zie 
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat software-octrooien 
niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van 
bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de 
economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien bied het huidige 
systeem van copyrights voldoende garanties voor de bescherming van het 
auteursrecht. Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, 
roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet 
goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het 
cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard 
wordt. Dit amendement stelt dat het implementeren van 
communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien kan betekenen.

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe


Contact

http://OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge

info at OpenStandaarden.be

+32 50 670605

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
van deze doelstellingen.

-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc

OP 1 SEPTEMBER VALT DE BESLISSING:
STOP SOFTWARE PATENTEN VOOR HET TE LAAT IS!
http://www.softwarepatenten.tk/
 
More information about the Openstandaarden mailing list