[openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Fri Aug 22 21:40:59 CEST 2003


Wouter, 

je formuleringen (en kennis) blijven me verbazen. ;-)

On Friday 22 August 2003 21:45, Wouter Vanden Hove wrote:
> wat denk je hiervan?
>
> Op vr 22-08-2003, om 20:34 schreef Stubbe Wim 789070042:
> ...
>
> > Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees
> > parlement dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software,
> > en dus ook op communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software
> > producent kunnen verhinderen dat andere software compatibel wordt met de
> > zijne
>
> , terwijl compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd
> toegelaten door het auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden
> gebruikt om compatibiliteit tussen programma's onderling te verbieden
> zijn reeds realiteit.
>
> > OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software
> > octrooien te legaliseren.
>
> OpenStandaarden.be is uit democratische redenen zwaar gekant tegen dit
> voorstel om octrooien te legaliseren. Uit academische studies blijkt dat
> software-octrooien niet het verhoopte positief effect hebben op het
> innoverend vermogen van bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal
> negatief effect te zijn op de economie met enkele winnaars en veel
> verliezers.
>
> > Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software
> > platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren,
> > roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel
> > niet goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden,
> > is het
> >
> > cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard
> >  wordt.
> >
> > Dit amendement stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden
> > geen
> >
> > inbreuk op octrooien kan betekenen.
> >
> > Namens OpenStandaarden.be,
> > Wim Stubbe
> >
> >
> > Contact
> >
> > http://OpenStandaarden.be
> >
> > OpenStandaarden.be
> > p.a. Wim Stubbe
> > Sint-Baafsstraat 19
> > 8200 Brugge</p>
> >
> > info at OpenStandaarden.be
> >
> > +32 50 670605
> >
> > Over OpenStandaarden.be
> >
> > OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
> > vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van
> > een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We
> > willen hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen
> > overtuigen deze ook effectief toe te passen. We zijn een groep van
> > onafhankelijke vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter
> > beschikking te stellen bij de realisatie van deze doelstellingen.

-- 
http://www.openstandaarden.be

Aug 27 Demonstrations against EU Software Patent Plans: 
http://swpat.ffii.org/lisri/03/demo0819/index.nl.html
More information about the Openstandaarden mailing list