[openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Fri Aug 22 21:45:36 CEST 2003


wat denk je hiervan?

Op vr 22-08-2003, om 20:34 schreef Stubbe Wim 789070042:
...
> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
> dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
> communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
> verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne
, terwijl compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd
toegelaten door het auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden
gebruikt om compatibiliteit tussen programma's onderling te verbieden
zijn reeds realiteit.

> 
> OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software octrooien te
> legaliseren.  
OpenStandaarden.be is uit democratische redenen zwaar gekant tegen dit
voorstel om octrooien te legaliseren. Uit academische studies blijkt dat
software-octrooien niet het verhoopte positief effect hebben op het
innoverend vermogen van bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal
negatief effect te zijn op de economie met enkele winnaars en veel
verliezers.

> Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software
> platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren,
> roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet
> goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het
> 
> cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard
>  wordt.
> 
> Dit amendement stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen
> 
> inbreuk op octrooien kan betekenen.
> 
> Namens OpenStandaarden.be,
> Wim Stubbe
> 
> 
> Contact
> 
> http://OpenStandaarden.be
> 
> OpenStandaarden.be
> p.a. Wim Stubbe
> Sint-Baafsstraat 19
> 8200 Brugge</p>
> 
> info at OpenStandaarden.be
> 
> +32 50 670605
> 
> Over OpenStandaarden.be
> 
> OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
> vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
> constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
> bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
> effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
> en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
> van deze doelstellingen.
> 
> 
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030822/6397952b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list