[openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Fri Aug 22 20:34:03 CEST 2003


* Wijziging:
*vervangen voorbeeld bouten door een draft over GSM's.

Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
software pakketten.

Om over een open standaard te kunnen spreken, moet iedereen de mogelijkheid
hebben om zijn software compatibel te maken met dit formaat of protocol.
Indien dit niet het geval is wordt de uitwisseling tussen verschillende
platformen bemoeilijkt en ontstaat er monopolievorming.

Het belang van open standaarden kunnen we aantonen met een eenvoudig
voorbeeld.
Iedereen weet ondertussen dat een GSM een geavanveerde mini computer is. 
Momenteel kan je je GSM meenemen naar zowat elk land en overal kan je hem 
gebruiken. Wat zou er nu gebeuren als iemand met een patent zou komen op het 
programma in die GSM. Om te communiceren met je gsm-provider gebruikt je 
toestel een programma. Als iemand een patent heeft op een onderdeel van het 
programma die gebruikt wordt in je GSM betekent dit dat je je GSM niet meer 
mag gebruiken, tenzij je een licentie betaald.
Hier wringt het nu precies. Veel fabrikanten zullen reageren door dat stuk 
programma te vervangen door een ander programma. Dit kan als gevolg hebben 
dat het toestel van die fabrikant niet meer naar behoren samenwerkt met je 
GSM-provider. Als gevolg zullen we dus meerdere soorten GSM hebben die 
allemaal op een andere manier communiceren. Je gsm-provider kan dit opvangen 
door alle types GSM te ondersteunen, maar dat kost hem geld, tijd en 
bijkomend werk. Je GSM zal dus duurder worden. Je hebt kans dat een bepaalde 
GSM-provider net jou type GSM niet ondersteund. Je keuze om een andere 
provider te kiezen is dus beperkt en een bijkomend gevolg is dat de 
concurrentie tussen de GSM-providers verstoord wordt.

Patenten vormen een hindernis voor het implementeren van een open standaard
 en maken dit in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

Dit zijn zaken die we als evident beschouwen maar ze zijn ze dat niet. Ze
 zijn het resultaat van goed gebruik van standaarden.

Natuurlijk, triviale ideën zal niemand toelaten om te patenteren, omdat
ze duidelijk een bedreiging zijn voor de gemeenschap. Maar wat als dat
triviale idee heel omslachtig omschreven is? De gave zit hem immers niet
altijd in het *bedenken* van iets, maar wel in het *formuleren* van
iets. En wat een gave is voor die persoon of dat bedrijf, wordt al vlug
een vloek voor de gemeenschap. Als je [link nr een omslachtige
beschrijving van het wiel, was een artikel in het Engels dacht ik,
eerlijk gezegd zelf nooit gelezen :(] zou toelaten om te patenteren, dan
heb je zonet het wiel gepatenteerd.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne.

OpenStandaarden.be is niet gelukkig met dit voorstel om software octrooien te
legaliseren.  Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software
platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren,
roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet
goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het

cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard
 wordt.

Dit amendement stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen

inbreuk op octrooien kan betekenen.

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe


Contact

http://OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge</p>

info at OpenStandaarden.be

+32 50 670605

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
van deze doelstellingen.
More information about the Openstandaarden mailing list