Re(2): [openstandaarden] voorstel Persmededeling op enstandaarden

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Mon Aug 25 11:39:00 CEST 2003


Tijl Vercaemer (22/08/03 21:50):
>Is morgen niet wat vroeg als deadline? Er zijn zondag toch geen kranten. Het 
>zondag versturen is dus toch goed?

Zondag is ondertussen voorbij, en ik veronderstel dat het persbericht nog niet verstuurd is?
Onderstaande tekst lijkt mij ondertussen voldoende uitgewerkt, kunnen we het bericht zoals het nu is verspreiden?

mvg,

Wim Stubbe

>
>Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien
>
>Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als
>gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
>probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
>software pakketten.
>
>Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks. Dat GSM's 
>van alle merken via alle operatoren in heel wat landen perfect samenwerken is 
>het gevolg van open communicatiestandaarden. Ook het internet is rond 
>dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van verschillende 
>besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het 
>internet probleemloos informatie uitwisselen. Maar om van een open standaard 
>te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de specificaties 
>vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
>problemen deze standaarden te implementeren. Zo-niet wordt de 
>compatibiliteit bemoeilijkt, en de concurrentie vorming in de hand gewerkt.
>
>Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
>dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
>communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
>verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
>compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
>auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om compatibiliteit 
>tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.
>
>OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien te 
>legaliseren. Uit academische studies (zie 
>http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat software-octrooien 
>niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van 
>bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de 
>economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien bied het huidige 
>systeem van copyrights voldoende garanties voor de bescherming van het 
>auteursrecht. Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software 
>platformen veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, 
>roepen wij de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet 
>goed te keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het 
>cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard 
>wordt. Dit amendement stelt dat het implementeren van 
>communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien kan betekenen.
>
>Namens OpenStandaarden.be,
>Wim Stubbe
>
>
>Contact
>
>http://OpenStandaarden.be
>
>OpenStandaarden.be
>p.a. Wim Stubbe
>Sint-Baafsstraat 19
>8200 Brugge
>
>info at OpenStandaarden.be
>
>+32 50 670605
>
>Over OpenStandaarden.be
>
>OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
>vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
>constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
>bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
>effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
>en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
>van deze doelstellingen.
>
>-- 
>Tijl Vercaemer
>email: Skender at VrijZijn.be
>jabber: tijl at jabber.org
>pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
>
>OP 1 SEPTEMBER VALT DE BESLISSING:
>STOP SOFTWARE PATENTEN VOOR HET TE LAAT IS!
>http://www.softwarepatenten.tk/
> 
>
More information about the Openstandaarden mailing list