[openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Mon Aug 25 14:09:29 CEST 2003


Op ma 25-08-2003, om 12:45 schreef Tijl Vercaemer:
> -> Opmerkingen van Ward verwerkt
> -> Om er voor te zorgen dat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen zwak ik 
> de deadline wat af: als 3/4 van de mensen die afgelopen week geholpen hebben 
> met het samenstellen van dit persbericht positief reageren voor 16u, 
> verzenden we het.  Anders wachten we tot 10u morgen
> 
OK voor mij.

Mark
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
Belgium
+32 (0)486/96.17.26
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal gesigneerd
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030825/329e723c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list