[openstandaarden] DEADLINE: 25/8/03 16u00

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Aug 25 16:03:26 CEST 2003


On Mon, 25 Aug 2003, Herman Bruyninckx wrote:
> Ok, op een opmerking hieronder na:
> 
> > vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
> > problemen deze standaarden te implementeren.  Zo-niet wordt de 
> > compatibiliteit bemoeilijkt, en de concurrentie vorming in de hand gewerkt.
> 
> Concurrentie-vorming is net wat men stimuleert door compatibiliteit,
> dus deze zin zit niet juist in elkaar, denk ik. Bedoel je niet het
> volgende: "Zoniet worden compatibiliteit en dus ook gezonde
> concurrentie bemoeilijkt" ? 

Je hebt gelijk. Ik denk dat `monopolievorming' (apart of aaneengeschreven,
blijkbaar is er hierover onenigheid?) werd bedoeld.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list