[openstandaarden] Persmededeling van Openstandaarden.be (voorbeeldmail)

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Mon Aug 25 21:45:04 CEST 2003


Ik heb nog geen ervaring met persmededelingen, maar ik veronderstel dat 
onderstaande tekst voldoet?

mvg,

Wim StubbeBeste,

in bijlage vindt u een persmededeling met het standpunt van de vereniging 
Openstandaarden.be naar aanleiding van de stemming voor de invoering van 
softwarepatenten in Europa. 

Met vriendelijke groet,

voor openstandaarden.be
Wim Stubbe

-- 
http://www.openstandaarden.be

Aug 27 Demonstrations against EU Software Patent Plans: 
http://swpat.ffii.org/lisri/03/demo0819/index.nl.html
-------------- next part --------------

Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
software pakketten.

Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het internet 
is rond dergelijke standaarden gebouwd.  Gebruikers van verschillende 
besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het 
internet probleemloos informatie uitwisselen.  Maar om van een open standaard 
te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de specificaties 
vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische 
problemen deze standaarden te implementeren.  Zo-niet wordt de 
compatibiliteit bemoeilijkt, en de monopolie-vorming in de hand gewerkt.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om compatibiliteit 
tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.

OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien te 
legaliseren. Uit academische studies (zie 
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat software-octrooien 
niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van 
bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de 
economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien kan men de vraag 
stellen of software patenten wel nodig zijn: zolang je de broncode van een 
programma niet kunt inzien is het heel moeilijk om uit te zoeken hoe het 
precies werkt.  Biedt deze geheimhouding, samen met de wetgeving ter 
bescherming van het auteursrecht, niet voldoende bescherming?

Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen veilig 
te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de leden 
van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te keuren. 
Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal dat het 
amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt.  Dit amendement 
stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op 
octrooien kan betekenen.

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe


Contact

http://OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge

info at OpenStandaarden.be

+32 478 511 428

Over OpenStandaarden.be

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
van deze doelstellingen.


More information about the Openstandaarden mailing list