[openstandaarden] Defenitieve versie? ;-)

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Tue Aug 26 08:34:01 CEST 2003


Ik ben nu nog wat adressen aan het opzoeken.  Klokslag 10u00 wordt dit de 
wereld in gestuurd.  Lees het dus allemaal nog eens goed na, zodat er zeker 
geen fouten meer in staan!

Wie nog adressen heeft, stuur ze mij door.

Wie leest de mails op info at OpenStandaarden.be?  Worden die regelmatig gelezen?  
Al iets gekregen van Hermes?

Tijl

Op dinsdag 26 augustus 2003 08:26, schreef Tijl Vercaemer:
> PERSMEDEDELING: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien
>
> OpenStandaarden.be steunt betoging tegen software-octrooien op woensdag
> 27/08.
>
>
> Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker.  Als
> gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
> probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
> software pakketten.
>
> Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het
> internet is rond dergelijke standaarden gebouwd.  Gebruikers van
> verschillende besturingssystemen kunnen dankzij open
> communicatiestandaarden via het internet probleemloos informatie
> uitwisselen.  Maar om van een open standaard te kunnen spreken is het niet
> alleen van cruciaal belang dat de specificaties vrij beschikbaar zijn, je
> moet ook het recht hebben om zonder juridische problemen deze standaarden
> te implementeren.  Zo-niet wordt de
> compatibiliteit bemoeilijkt, en de monopolie-vorming in de hand gewerkt.
>
> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
> dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
> communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
> verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl
> compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het
> auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om
> compatibiliteit tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds
> realiteit.
>
> OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien
> te legaliseren. Uit academische studies (zie
> http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat
> software-octrooien niet het verhoopte positief effect hebben op het
> innoverend vermogen van bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief
> effect te zijn op de economie met enkele winnaars en veel verliezers.
> Bovendien kan men de vraag stellen of software patenten wel nodig zijn:
> zolang je de broncode van een programma niet kunt inzien is het heel
> moeilijk om uit te zoeken hoe het precies werkt.  Biedt deze geheimhouding,
> samen met de wetgeving ter bescherming van het auteursrecht, niet voldoende
> bescherming?
>
> Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen
> veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de
> leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te
> keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal
> dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt.  Dit
> amendement stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen
> inbreuk op octrooien kan betekenen.
>
> OpenStandaarden.be steunt ook de betoging tegen software-octrooien op
> woensdag 27 augustus om 12u00 op het Luxemburgplein in Brussel. Meer info
> over deze actie op http://wiki.ael.be/index.php/BigDemo27aug
>
>
> Namens OpenStandaarden.be,
> Wim Stubbe
>
>
> Contact
>
> http://OpenStandaarden.be
>
> OpenStandaarden.be
> p.a. Wim Stubbe
> Sint-Baafsstraat 19
> 8200 Brugge
>
> info at OpenStandaarden.be
>
> +32 478 511 428
>
> Over OpenStandaarden.be
>
> OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
> vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van
> een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen
> hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen
> deze ook effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke
> vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen
> bij de realisatie van deze doelstellingen.

More information about the Openstandaarden mailing list