[openstandaarden] Persmededeling verstuurd!

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Tue Aug 26 10:33:03 CEST 2003


Dit werd zonet naar zo'n 120 adressen verstuurd (al stroomt m'n mailbox nu vol 
met "out of office" en "Undelivered Mail" berichten).
De mailinglist stond tussen de ontvangers, maar dat lijk nog niet doorgekomen 
te zijn...

Tijl
----------  Doorgestuurd bericht  ----------

Subject: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van 
octrooien
Date: dinsdag 26 augustus 2003 10:16
From: "OpenStandaarden.be" <Tijl.Vercaemer at VrijZijn.be>
To: info at OpenStandaarden.be

COMMUNICATIESTANDAARDEN MOETEN VRIJ ZIJN VAN OCTROOIEN

OpenStandaarden.be steunt betoging tegen software-octrooien op woensdag
 27/08.

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende
software pakketten.

Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het internet
is rond dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van verschillende
besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het
internet probleemloos informatie uitwisselen. Maar om van een open standaard
te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de specificaties
vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische
problemen deze standaarden te implementeren. Zo-niet wordt de compatibiliteit
bemoeilijkt, en de monopolie-vorming in de hand gewerkt.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
 dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
 communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl
compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het
auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om compatibiliteit
tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.

OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om software-octrooien
 te legaliseren. Uit academische studies (zie
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat software-octrooien
niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van
bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de
economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien kan men de vraag
stellen of software patenten wel nodig zijn: zolang je de broncode van een
programma niet kunt inzien is het heel moeilijk om uit te zoeken hoe het
precies werkt. Biedt deze geheimhouding, samen met de wetgeving ter
bescherming van het auteursrecht, niet voldoende bescherming?

Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen veilig
te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de leden
van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te keuren.
Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal dat het
amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt. Dit amendement
stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op
octrooien kan betekenen.

OpenStandaarden.be steunt ook de betoging tegen software-octrooien op
 woensdag 27 augustus om 12u00 op het Luxemburgplein in Brussel. Meer info
 over deze actie op http://wiki.ael.be/index.php/BigDemo27aug

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe

CONTACT
OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge
http://OpenStandaarden.be
info at OpenStandaarden.be
+32 478 511 428

OVER OPENSTANDAARDEN.BE:

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van een
constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen hen
bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze ook
effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke vrijwilligers,
en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de realisatie
van deze doelstellingen.

-------------------------------------------------------

More information about the Openstandaarden mailing list