[openstandaarden] [pvb@tijd.com: Re: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien]

ZipKid stefan at zipkid.com
Tue Aug 26 23:51:20 CEST 2003


Net ontvangen

ZipKid

----- Forwarded message from Paul Vanden Bavière <pvb at tijd.com> -----

Delivered-To: zipkid at tux.zipkid.com
Reply-To: "Paul Vanden Bavière" <pvb at tijd.com>
From: "Paul Vanden Bavière" <pvb at tijd.com>
To: "OpenStandaarden.be" <info at OpenStandaarden.be>
Subject: Re: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van octrooien
Date: Tue, 26 Aug 2003 23:23:06 -0000
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1106
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106

Beste,

Ik heb al een paar berichten gekregen van jullie. De thematiek is zeer
interessant, maar wat ik graag zou hebben is een niet al te lange tekst over
de problematiek in het algemeen, die ik dan zou kunnen plaatsen in de
rubriek Discussie van Uitpers of als artikel. Het eerst volgend nummer wordt
vrijdagavond afgesloten, als dit niet meer haalbaar is dan kan het zeker
voor het oktober nummer dat rond 25-26 september wordt beëindigd.

Veel groeten,

Paul Vanden Bavière
Uitpers

----- Original Message -----
From: "OpenStandaarden.be" <Tijl.Vercaemer at VrijZijn.be>
To: <info at OpenStandaarden.be>
Sent: Tuesday, August 26, 2003 8:16 AM
Subject: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijn van
octrooien


>
> COMMUNICATIESTANDAARDEN MOETEN VRIJ ZIJN VAN OCTROOIEN
>
> OpenStandaarden.be steunt betoging tegen software-octrooien op woensdag
27/08.
>
> Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als
> gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om
> probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van
verschillende
> software pakketten.
>
> Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het
internet
> is rond dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van verschillende
> besturingssystemen kunnen dankzij open communicatiestandaarden via het
> internet probleemloos informatie uitwisselen. Maar om van een open
standaard
> te kunnen spreken is het niet alleen van cruciaal belang dat de
specificaties
> vrij beschikbaar zijn, je moet ook het recht hebben om zonder juridische
> problemen deze standaarden te implementeren. Zo-niet wordt de
compatibiliteit
> bemoeilijkt, en de monopolie-vorming in de hand gewerkt.
>
> Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat
> het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook op
> communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen
> verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl
> compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het
> auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om
compatibiliteit
> tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds realiteit.
>
> OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om
software-octrooien te
> legaliseren. Uit academische studies (zie
> http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat
software-octrooien
> niet het verhoopte positief effect hebben op het innoverend vermogen van
> bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal negatief effect te zijn op de
> economie met enkele winnaars en veel verliezers. Bovendien kan men de
vraag
> stellen of software patenten wel nodig zijn: zolang je de broncode van een
> programma niet kunt inzien is het heel moeilijk om uit te zoeken hoe het
> precies werkt. Biedt deze geheimhouding, samen met de wetgeving ter
> bescherming van het auteursrecht, niet voldoende bescherming?
>
> Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen
veilig
> te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij de leden
> van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te keuren.
> Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het cruciaal dat het
> amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard wordt. Dit
amendement
> stelt dat het implementeren van communicatiestandaarden geen inbreuk op
> octrooien kan betekenen.
>
> OpenStandaarden.be steunt ook de betoging tegen software-octrooien op
woensdag
> 27 augustus om 12u00 op het Luxemburgplein in Brussel. Meer info over deze
> actie op http://wiki.ael.be/index.php/BigDemo27aug
>
> Namens OpenStandaarden.be,
> Wim Stubbe
>
> CONTACT
> OpenStandaarden.be
> p.a. Wim Stubbe
> Sint-Baafsstraat 19
> 8200 Brugge
> http://OpenStandaarden.be
> info at OpenStandaarden.be
> +32 478 511 428
>
> OVER OPENSTANDAARDEN.BE:
>
> OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle
> vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van
een
> constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We willen
hen
> bewust maken van het belang van open standaarden, en hen overtuigen deze
ook
> effectief toe te passen. We zijn een groep van onafhankelijke
vrijwilligers,
> en gemotiveerd om onze expertise ter beschikking te stellen bij de
realisatie
> van deze doelstellingen.
>
>
>


----- End forwarded message -----

-- 
# Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
# Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
#    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #More information about the Openstandaarden mailing list