[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Thu Aug 28 20:42:32 CEST 2003


On Thu, 28 Aug 2003, Tijl Vercaemer wrote:

> Om deze zekerheid te bieden worden er patenten toegekend: de 
> uitvinder krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een beperkte periode 
> te verkopen.  Dat alleenrecht is een soort noodzakelijk kwaad: vaak komt het 
> product maar echt op punt te staan eens die periode voorbij is en de 
> concurrentie ten volle speelt.  Doch: zonder patenten was het product 
> misschien nooit ontwikkeld geweest.  Patenten zijn dus nodig om de innovatie 
> aan te zwengelen. 

Hier heb ik toch problemen mee: de oorspronkelijke bedoeling van
patenten was veel genuanceerder dan dit: een overheid beslist om een
monopolie toe te kennen aan een individu, _indien_, en slechts indien,
die toekenning een positief lange-termijn effect heeft _voor de
maatschappij als geheel_. Tegenwoordig vergeet men al snel deze
laatste noodzakelijke voorwaarde, en speelt enkel het
micro-economische belang van dat individu, en dat leidt tot een heel
ander soort patenten-systeem...

> Software vormt daar in Europa een uitzondering op.  Dit omdat software 
> eigenlijk niets meer is dan de vertaling van een wiskundig principe, in een 
> taal die de computer begrijpt.  Op wiskunde kun je geen patent nemen, en dus 
> ook niet op software.  

Mmm, dat is niet het echte probleem van software patenten: het echte
probleem is dat er geen niet-triviale software uitvindingen zijn, maar
dat er toch massaal patenten worden uitgedeeld. En deze laatste
ontsporing is dan weer te wijten aan een te onduidelijke
patentenwetgeving en te weinig democratische controle op de
patentenbureaus. Daarom vraagt de anti-software-patenten beweging dat
er tegen het huidige voorstel gestemd wordt: het is zo vaag en
onduidelijk dat het garant staat voor massaal veel betwistingen en
interpretaties. Dus enkel de advocaten gaan er wel bij varen; alle
anderen hebben er niets dan kosten mee. Dit betekent ook dat de kleine
ontwikkelaars in de praktijk overgeleverd zullen zijn aan de willekeur
van de groten.

Herman 

-- 
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480

More information about the Openstandaarden mailing list