[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Thu Aug 28 23:46:03 CEST 2003


Op donderdag 28 augustus 2003 20:42, schreef Herman Bruyninckx:
> Hier heb ik toch problemen mee: de oorspronkelijke bedoeling van
> patenten was veel genuanceerder dan dit: een overheid beslist om een
> monopolie toe te kennen aan een individu, _indien_, en slechts indien,
> die toekenning een positief lange-termijn effect heeft _voor de
> maatschappij als geheel_. Tegenwoordig vergeet men al snel deze
> laatste noodzakelijke voorwaarde, en speelt enkel het
> micro-economische belang van dat individu, en dat leidt tot een heel
> ander soort patenten-systeem...

Klopt allemaal wel, maar uiteindelijk is dit maar de inleiding om te tonen dat 
we geen wereldvreemde communisten zijn die willen dat alles van iedereen is.  
Ik noem op waarom patenten bestaan, en waarom software niet aan die 
voorwaarden voldoet.  Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar 
gaat dit tekstje niet over.

Tijl
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc

OP 1 SEPTEMBER VALT DE BESLISSING:
STOP SOFTWARE PATENTEN VOOR HET TE LAAT IS!
http://www.softwarepatenten.tk/
 
More information about the Openstandaarden mailing list