[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Aug 29 00:27:42 CEST 2003


Op do 28-08-2003, om 23:46 schreef Tijl Vercaemer:
> Ik noem op waarom patenten bestaan, en waarom software niet aan die 
> voorwaarden voldoet.

Uh, eigenlijk doe je dat niet. Althans niet duidelijk, en da's wel
belangrijk.

> Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar 
> gaat dit tekstje niet over.

Daar zou het wel moeten over gaan...

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030829/b0c8cd4e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list