[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Aug 29 00:39:28 CEST 2003


Op vr 29-08-2003, om 00:35 schreef Tijl Vercaemer:
> Op vrijdag 29 augustus 2003 00:27, schreef Wouter Verhelst:
> > Op do 28-08-2003, om 23:46 schreef Tijl Vercaemer:
> > > Ik noem op waarom patenten bestaan, en waarom software niet aan die
> > > voorwaarden voldoet.
> >
> > Uh, eigenlijk doe je dat niet. Althans niet duidelijk, en da's wel
> > belangrijk.
> 
> Hoe, moet ik het dan wel formuleren?

Never mind -- ik heb juist je revised tekst gelezen, en die is beter. Ik
wilde net een mail sturen dat dit outdated was, maar je was me voor :)

> > > Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar
> > > gaat dit tekstje niet over.
> >
> > Daar zou het wel moeten over gaan...
> 
> Dit is een tekst voor de FET.  Een deel van de lezers heeft zelf patenten, die 
> ze zien als hun levensverzekering.
> Als je software patenten in vraag stelt, zullen veel mensen je volgen.  Als je 
> heel het patenten systeem in vraag stelt, verlies je ongetwijfeld een heel 
> deel van je lezers die vinden dat je te ver gaat.

Good point.
-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030829/b89abf92/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list