[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Aug 29 07:20:16 CEST 2003


On Fri, 29 Aug 2003, Wouter Verhelst wrote:

[...]
> > > > Dat het hele patenten systeem scheefgegroeid is, daar
> > > > gaat dit tekstje niet over.
> > >
> > > Daar zou het wel moeten over gaan...
> > 
> > Dit is een tekst voor de FET.  Een deel van de lezers heeft zelf
> > patenten, die ze zien als hun levensverzekering.  Als je software
> > patenten in vraag stelt, zullen veel mensen je volgen.  Als je
> > heel het patenten systeem in vraag stelt, verlies je ongetwijfeld
> > een heel deel van je lezers die vinden dat je te ver gaat.
> 
> Good point.
> 
Toch niet: heel veel van de "klassieke" patent-houders _weten_ dat het
systeem scheef zit, maar kunnen/durven niet anders dan meedoen. Als
onze tekst niets zegt over die ontsporingen, dan stellen we onzelf
niet echt voor als zijnde op de hoogte van de situatie...
Elke aanvaarding die we schijnen te tonen voor de huidige
patenten_praktijk_ is een toegeving te veel, en kunnen we later niet
meer terug. Je kan dit redelijk eenvoudig en neutraal in je tekst
verwerken door iets in de aard van:
"Patenten hadden oorspronkelijk de bedoeling om uitvindingen te
beschermen in het geval die enorme inversteringen vereisten, en
indien het niet verlenen van het patent uiteindelijk de maatschappij
in zijn geheel schade zou toebrengen omdat de uitvinding zonder het
patent niet zou ontwikkeld worden. Maar van die oorspronkelijke
bedoelingen is zo goed als niets meer bewaard in de huidige praktijk
van de patentenbureaus. Bovendien is software ook fundamenteel
verschillend van ...." en dan de rest van je tekst: triviale
innovatie, geen absoluut nut voor de maatschappij, andere bescherming
bestaat reeds, grijze wetgeving die enkel de groten bevoordeelt, ...

Herman

Herman

-- 
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list