[openstandaarden] Uitpers

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Fri Aug 29 12:50:00 CEST 2003


Tijl Vercaemer (29/08/03 10:38):
>
>------------------------------------------------------
>Ik stel voor dat ik dit om 13u opstuur.
>We hebben dus nog even tijd om alle
>details juist te krijgen.
>Ik heb er Domi's verbeteringen aan
>toegevoegd.
>------------------------------------------------------
>
>
>Het zwaard van Damocles boven de Europese software-KMO's
>------------------------------------------------------------------------------------------
>
>De ontwikkeling van nieuwe producten is vaak een dure en tijdrovende 
>aangelegenheid. Bedrijven willen hier dan ook niet in investeren als ze niet 
>de zekerheid hebben dat hun nieuwe product hen uiteindelijk ook iets zal 
>opbrengen. De oorspronkelijke bedoeling van patenten was om deze zekerheid 
>te bieden voor uitvindingen waarvan de realisatie zware investeringen 
>vereist. De uitvinder krijgt voor een beperkte periode het alleenrecht om 
>zijn uitvinding te verkopen. Patenten zijn dus een soort noodzakelijk kwaad, 
>dat nuttig kan zijn om innovatie te bevorderen waar dit grote investeringen 
>vergt.
>
>Dit is niet van toepassing voor innovatie in software: software is altijd een 
>combinatie van kleine, triviale stukjes code. De moelijkheid ligt hem niet in 
								  moeilijkheid
>het bedenken van die stukjes, maar in het combineren ervan tot een groot, 
>goed werkend geheel. Dat patenten niet over het geheel gaan, maar net over 
>die kleine stukjes code, maakt dat ze niet het geschikte systeem zijn om 
>software-ontwikkelaars te beschermen. Van zware investeringen is er bij 
>software-ontwikkeling trouwens geen sprake.
>
>Software kun je bij wijze van spreken ook niet uit elkaar vijzen en namaken. 
>Als je geen inzage hebt in de broncode is het vrijwel onmogelijk om uit te 
>vissen hoe alles precies werkt. Deze geheimhouding biedt samen met het 
>auteursrecht voldoende garanties voor een programmeur opdat niemand met zijn 
>werk kan gaan lopen. Volgens het auteursrecht ben je trouwens automatisch 
>eigenaar van je werk, een (dure) registratieprocedure, zoals bij patenten, is 
>niet nodig. 
>
>Toch buigt het Europees parlement zich momenteel over een voorstel van Arlene 
>McCarthy, dat ook patenten op software mogelijk zou maken. In zekere zin is 
>dat een legalisering van de huidige situatie: het Europees patentenbureau 
>heeft al zo'n 30 000 illegale software patenten toegekend. Heel wat van die 
>patenten kun je bezwaarlijk innovatief noemen. Enkele voorbeelden: EP0689133 
>heeft betrekking op dialogen met tabs, EP394160 gaat over de progress bar en 
>zowat elke vorm van verkoop via het internet vormt een inbreuk op EP803105. 
>Veel van die patenten zijn bovendien in handen van bedrijfjes die helemaal 
>geen software maken. Hun enige activiteit is patenten schrijven op triviale 
>zaken, om snel geld te verdienen. Omdat de bewijskracht bij de verdediging 
>ligt, is het vaak goedkoper aan zo'n patent-piraat toe te geven, dan het 
>patent aan te vechten. 
>
>Niet alleen jezelf verdedigen, ook patenten aanvragen is een zeer dure 
>aangelegenheid. Een KMO kan dan ook niet op tegen een bedrijf als IBM dat 
>tienduizenden patenten heeft. Omdat vrijwel alle software-patenten triviaal 
>zijn heeft IBM, of elk ander groot software huis, zo goed als zeker een 
>patent waar die KMO een inbreuk op pleegt. IBM kan zo makkelijk een 
>cross-license overeenkomst afdwingen: de KMO mag IBM's technologie gebruiken 
>en omgekeerd. Van een alleenrecht op een innovatieve uitvinding is dus 
>helemaal geen sprake meer. Patenten worden eerder een verdedigingswapen dat 
>je nodig hebt om te kunnen programmeren zonder angst voor juridische 
>aanvallen.
>
>Programmeurs uit kleine bedrijven, of Vrije Software medewerkers hebben 
>helemaal niet de financiële mogelijkheden om patenten aan te vragen, of om 
>zich voor een rechtbank te verdedigen. Zij lopen grote risico's om 
>verwikkeld te raken in een te dure en lange juridische strijd met grote 
>patentenhouders. In de ICT wereld gebeurt juist heel wat innovatie door deze 
>kleine ontwikkelaars. Vrije software zoals de Apache webserver (de 
>marktleider: meer dan 60% van de webservers draaien Apache) of het Linux 
>besturingssysteem worden voornamelijk door hen ontwikkeld.
>
>Laten we ook niet uit het oog verliezen dat met software patenten ook patenten 
>op communicatie standaarden mogelijk worden. Ook dit is een probleem. Een 
>voorbeeld: Microsoft domineert duidelijk de office markt. Het MS Word 
>formaat is dan ook het meest gebruikte formaat om teksten uit te wisselen. 
>Indien Microsoft op dit formaat een patent neemt mag niemand anders 
>programma's schrijven die met het MS Word formaat overweg kunnen. Dat nu net 
>dit formaat de de facto standaard is voor het uitwisselen van teksten maakt 
>het eventuele concurrenten zoals OpenOffice.org of Word Perfect ontzetten 
										  ontzettend
>moeilijk omdat hun klanten geen documenten meer kunnen uitwisselen met MS 
>Word gebruikers. Software patenten zouden in dit geval concurrentie zo goed 
>als onmogelijk maken. Dit is niet zomaar een theoretische mogelijkheid, 
>Microsoft heeft recent een dergelijk patent aangevraagd. De aanvraag is nog 
>lopende.
>
>Tot zover de nadelen en misbruiken, maar hoe zit dat nu met die innovatie? 
>Slecht, zo wijzen studies uit. Patenten hebben geen positief effect op het 
>innoverend vermogen van bedrijven, er is zelfs een negatief effect op de 
>economie. ( http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) Software 
>patenten zijn dus duidelijk geen goede zaak. Zeker als je weet dat het 
>grootste deel van de huidige Europese software patenten in handen is van 
>Amerikaanse en Japanse firma's. Meer dan 190 000 mensen ondertekenden dan 
>ook de petitie van Eurolinux, tegen de legalisering van software patenten.
>
>Er is echter een machtige lobby van advocaten en andere belanghebbenden aan 
>het werk. Zij ruiken geld, en stellen alles in het werk om McCarthy's 
>voorstel door het parlement te loodsen. Dit voorstel is onduidelijk en 
>vaag, en zal dus zonder enige twijfel aanleiding zal geven tot talloze 
>interpretaties en nuanceringen, die telkens voor rechtbanken moeten beslecht 
>worden. Een meer onzekere juridische situatie is niet denkbaar. Laten we 
>daarom hopen dat dit zwaard van Damocles niet op de hoofden van de Europese 
>software ontwikkelaars terecht komt. 
>
>
More information about the Openstandaarden mailing list