[openstandaarden] Uitpers antwoord

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Fri Aug 29 12:10:32 CEST 2003


On Fri, 29 Aug 2003, Tijl Vercaemer wrote:
> vereist. De uitvinder krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een 
> beperkte periode te verkopen. Patenten zijn dus een soort noodzakelijk 
           ^^^^^^^^
Het gaat toch niet alleen over verkopen, dacht ik? Ook gebruiken, ter
beschikking stellen (belangrijk voor vrije software)?

Alhoewel ik me meende te herinneren dat je voor privé-gebruik toch inbreuk mag
maken op een (niet-software) patent, als je de uitvinding die gepatenteerd is
ook zelf en onafhankelijk hebt uitgevonden...

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							  -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list