[openstandaarden] [Fwd: Re: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijnvan octrooien]

Stefan Goethals stefan at zipkid.com
Sat Aug 30 21:53:43 CEST 2003


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Re: Persmededeling: Communicatiestandaarden moeten vrij zijnvan
octrooien From:  "Jan Dhaene" <jdhaene at europarl.eu.int>
Date:  Tue, August 26, 2003 11:44
To:   info at OpenStandaarden.be
Cc:   "Dhaene-Assistant2" <jdhaene-assistant2 at europarl.eu.int>
--------------------------------------------------------------------------

wij steunen jullie

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
Jan Dhaene
Lid van het Europees Parlement voor Agalev
www.jandhaene.be


>>> Tijl.Vercaemer at VrijZijn.be 08/26/03 10:16 >>>

COMMUNICATIESTANDAARDEN MOETEN VRIJ ZIJN VAN OCTROOIEN

OpenStandaarden.be steunt betoging tegen software-octrooien op woensdag
27/08.

Digitale communicatie wordt in onze maatschapij steeds belangrijker. Als 
gevolg hiervan is er steeds meer nood aan open communicatiestandaarden om 
probleemloos informatie uit te wisselen tussen gebruikers van
verschillende software pakketten.

Het belang van open communicatiestandaarden merken we dagelijks: het
internet is rond dergelijke standaarden gebouwd. Gebruikers van
verschillende besturingssystemen kunnen dankzij open
communicatiestandaarden via het internet probleemloos informatie
uitwisselen. Maar om van een open standaard te kunnen spreken is het niet
alleen van cruciaal belang dat de specificaties vrij beschikbaar zijn, je
moet ook het recht hebben om zonder juridische problemen deze standaarden
te implementeren. Zo-niet wordt de compatibiliteit bemoeilijkt, en de
monopolie-vorming in de hand gewerkt.

Momenteel ligt er een voorstel voor ter stemming in het Europees parlement
dat het mogelijk zou maken om octrooien te nemen op software, en dus ook
op communicatiestandaarden. Hierdoor zou een software producent kunnen 
verhinderen dat andere software compatibel wordt met de zijne, terwijl 
compatibiliteit tot nu toe wél steeds expliciet werd toegelaten door het 
auteursrecht. Precedenten waarbij patenten worden gebruikt om
compatibiliteit tussen programma's onderling te verbieden zijn reeds
realiteit.

OpenStandaarden.be is zwaar gekant tegen dit voorstel om
software-octrooien te legaliseren. Uit academische studies (zie
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) blijkt dat
software-octrooien niet het verhoopte positief effect hebben op het
innoverend vermogen van bedrijven, en blijkt er zelfs een globaal
negatief effect te zijn op de economie met enkele winnaars en veel
verliezers. Bovendien kan men de vraag stellen of software patenten wel
nodig zijn: zolang je de broncode van een programma niet kunt inzien is
het heel moeilijk om uit te zoeken hoe het precies werkt. Biedt deze
geheimhouding, samen met de wetgeving ter bescherming van het
auteursrecht, niet voldoende bescherming?

Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende software platformen
veilig te stellen, en zo de vrije concurrentie te verzekeren, roepen wij
de leden van het Europees parlement dan ook op dit voorstel niet goed te
keuren. Indien software octrooien toch goedgekeurd worden, is het
cruciaal dat het amendement 20 van de juridische commissie ook aanvaard
wordt. Dit amendement stelt dat het implementeren van
communicatiestandaarden geen inbreuk op octrooien kan betekenen.

OpenStandaarden.be steunt ook de betoging tegen software-octrooien op
woensdag 27 augustus om 12u00 op het Luxemburgplein in Brussel. Meer info
over deze actie op http://wiki.ael.be/index.php/BigDemo27aug

Namens OpenStandaarden.be,
Wim Stubbe

CONTACT
OpenStandaarden.be
p.a. Wim Stubbe
Sint-Baafsstraat 19
8200 Brugge
http://OpenStandaarden.be
info at OpenStandaarden.be
+32 478 511 428

OVER OPENSTANDAARDEN.BE:

OpenStandaarden.be ijvert voor het gebruik van open standaarden bij alle 
vormen van digitale communicatie. Onze aanpak bestaat uit het aangaan van
een constructieve dialoog met ICT-verantwoordelijken en managers. We
willen hen bewust maken van het belang van open standaarden, en hen
overtuigen deze ook effectief toe te passen. We zijn een groep van
onafhankelijke vrijwilligers, en gemotiveerd om onze expertise ter
beschikking te stellen bij de realisatie van deze doelstellingen.-- 
# Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
# Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
#    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030830/907cda67/untitled-2-0002.htm


More information about the Openstandaarden mailing list